Undersökningen av fd Ströms sågverksområde färdig

19 december 2013
Saxnäs Visa större bild
Det är området inom den röda markeringen som undersökts.

Nu är huvudstudien av området där Ströms sågverk tidigare låg färdig. Resultaten ligger i linje med tidigare undersökningar och förekomsten av dioxiner och andra föroreningar är nu ytterligare dokumenterad.

I höstas genomfördes provtagningar på jord, sediment och grundvatten vid  fd Ströms, Saxnäs, av ett konsultföretag specialiserat på förorenad mark. Resultatet ligger i linje med tidigare undersökningar och huvudstudien har gett ytterligare information om föroreningssituationen. Undersökningen har finansierats av statliga medel.

– Syftet med studien var att få fram ett förslag på åtgärder utifrån vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, säger Camilla Björck, chef för miljökontoret i Mora-Orsa.

Vilka åtgärder som ska utföras planeras att beslutas under 2014. Bredvid fd Ströms sågverk låg fd Saxvikens sågverk. Miljökontoret arbetar med att uppdatera ansvarsutredningen för det sistnämnda sågverket och kommer att återkomma med närmare information om tidplan för fortsatta markundersökningar inom detta område.

– Alla som bor i området kommer att få löpande information om utvecklingen, säger Camilla Björck.

För information om genomförda undersökningar och allmän information om dioxiner se www.mora.se/Miljo--trafik/Saxviken/.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 december 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213