Unga tankar kring busstrafiken

25 april 2014
Dalatrafiks buss
 

Ett ämne som nästan alltid aktualiseras vid ungdomarnas årliga demokratidag är busstrafiken. Därför lät vi kommunens samhällsplanerare svara på en del frågor som dykt upp genom åren.

Öppna järnvägen Mora-Älvdalen-Särna, skulle det vara möjligt?

På kort sikt nej– det är inte samhällsekonomiskt lönsamt. På lång sikt kanske, beroende av norra regionens utveckling.

Det borde fixas busstider mellan olika kommuner i norra Dalarna så man får ringa in till Dalatrafik dagen innan man om man ska åka den bussen, annars åker inte bussen.

Nytt trafiksystem för hela Dalarna planeras till 2014.

På de platser där det inte åks så mycket borde man kunna ta in minibussar eller taxi.

I det nya trafiksystemet ska minibussar ingå.

Man kan inte ta sig in till byn/stan på ungdomsaktiviteter på kvällarna då det inte går några bra bussar så det borde finnas bussar på kvällarna. (Möte med Dalatrafik).

Problemet för de flesta ”byar” är inte att ta sig in till centralort utan att ta sig hem på kvällen. Planeringsarbete pågår om att plocka bort en busstur på dagtid med få resande och få en tur vid 22-tiden. 

Det borde göras åtgärder för att folk ska åka buss istället för bil.

Tillsammans med Dalatrafik planerar vi informationskampanjer om busstider, taxor med olika kort samt att låta ett antal kommuninvånare som arbetspendlar vara testresenärer under en månad (gratis). 

Ta bort onödiga linjer och lägg in där det verkligen behövs.

Arbete med detta pågår, se ovan. 

Andra ska få åka med skolbussar, inte bara skolbarn. Skolbussar som finns i tidtabell får alla åka med.

Så är det tänkt i det nya trafiksystemet. 

Om det är något speciellt på en kväll varje vecka kan det vara en buss som bara går just den kvällen.

Det finns inte utrymme för detta i nuvarande budget, men en lösning kan vara att arrangör för denna speciella kväll hittar sponsrade lösningar för kostnad för bussen. 

Hur länge får man sitta på buss mellan skola och hemma?

(Förmodligen undrar frågeställaren om det finns något lagrum i sammanhanget. Red:s anm.)

Det finns ingen tidsangivelse för detta i grundskoleförordningen men i det regionala skolskjutsreglementet lämnas följande rekommendationer: Väntetid efter skoldagens slut tills buss avgår bör ej överstiga 45 minuter. Restid bör ej överstiga 60 minuter.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 april 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213