Utvecklingen av centrum har startat

14 juli 2011
Centrumplanering
Anders Nöjd pekar på tomten i korsningen Millåkersgatan-Vasagatan. Där fanns en villa som brunnit och det är ännu oklart vad som kommer att ske med den centralt belägna ytan.

En workshop inledde arbetet som under våren 2012 ska utmynna i ett förslag till förbättringar av den fysiska miljön i tätorten.

- Uppslutningen i projektet är bred, säger stadsarkitekt Tommy Ek. Deltar gör fastighetsägare, Köpmannaföreningen, Trafikverket, Dalatrafik, Vasaloppet och Zornmuseet för att nu nämna några. Det är vi på Stadsbyggnadskontoret som svarar för ledningen och resultatet kommer att ligga till grund för den fördjupade översiktsplan som ska tas fram under nästa år.

Målet är att Mora med ett vackrare centrum ska bli en ännu attraktivare bostadsort, med ett levande centrum som lockar till besök. Därför kommer en handfast prioriteringslista med åtgärder att tas fram, liksom utformningsförslag för viktiga platser i området.

Vid det första mötet hade ett 30-tal intressenter infunnit sig. De fick delta i grupparbeten med olika inriktning och dessutom i en promenad genom centrum för att få en dagsaktuell bild av läget. Många nya och gamla idéer ventilerades, både under grupparbetena och under exkursionen.

- Till hösten fortsätter vi med fler möten och anordnar också en studieresa till Jönköping för att del av arbete med centrumutveckling, berättar Tommy Ek.

Centrumplanering Visa större bild
En stor del av dagen ägnades åt inomhusarbete, det vackra vädret till trots.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 juli 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213