Moras nya återvinningscentral

4 januari 2011
Ny ÅVC Visa större bild
Så skulle en ny återvinningscentral kunna se ut. Eventuellt kan den spegelvändas så att containrarna i stället placeras åt andra hållet. Återvinningscentralen kan också komma att hamna på en annan plats längre bort.

Än är den inte påbörjad, men för att se och lära av ett par andra Dalakommuner åkte en delegation från Mora på studiebesök till Leksand och Falun.

Ifrågasatt placering

Att Mora ska ha en ny återvinningscentral är bestämt sedan tidigare. Kråkbergstippen, som numera fungerar som ren återvinningscentral, ska avvecklas och kommunen har därför undersökt en ny plats på Örjastäppan. Den aktuella ytan uppgår till knappa 30 hektar men det är bara en del av den som skulle utnyttjas för återvinningscentralen. Resten kan användas för industritomter och upplag, alternativt enklare byggnader. Området ligger mitt emot Vattumyrsvägen, ca 300 meter från närmaste bebyggelse i Yvraden.

Och det är där som problem uppstått. Vid det samråd som alltid sker i sådana här fall har många kritiska synpunkter och även protestlistor lämnats. Informationsmöten har också hållits, utan att missnöjet minskat.

Den planerade återvinningscentralen uppfyller givetvis alla de tekniska och miljömässiga krav som kan ställas på en sådan anläggning. Avståndet till bebyggelse är tillräckligt stort och dessutom ligger ett skogsparti mellan. En bullervall kommer att byggas så att inga bullervärden överskrids. Inget lakvatten kommer heller att rinna ner, den delen är också säkrad.

Åvc-Leksand Visa större bild
I Leksand ligger med bebyggelse inom synhåll, närmare än 300 meter från återvinningscentralen.

Ändå är det buller och och lakvatten som har anförts som argument mot placeringen. Dessutom oroar Yvradsborna sig för ökad trafik och nedskräpning efter Zornvägen, liksom damm från återvinningscentralen.

- Men vi tror inte att den vägen kommer att användas särskilt mycket för transporter, menar kommunens planchef Håkan Persson. I stället kommer kunderna att köra Malungsvägen och vidare ner på Rishagsvägen.

Kan vändning bli aktuell?

En ny idé har dock lanserats från kommunalt håll och det är att spegelvända anläggningen i förhållande till den nuvarande ritningen.

- Då skulle vi komma ungefär 150 meter längre bort från bebyggelsen och hamna på cirka 450 meters avstånd, säger Gösta Frost, ordförande i tekniska nämnden under den föregående mandatperioden.

Ett ofta använt uttryck bland motståndare till återvinningscentraler  är att man "inte vill ha någon soptipp" i närheten av där man bor. Soptipp var det tidigare i Kråkberg, men sedan något år tillbaka deponeras inget avfall där utan allt körs vidare till andra orter. Och samma förhållande kommer att gälla för den nya anläggningen.

Inga klagomål i Leksand

På resan till Leksand och Falun deltog representanter för byggnadsnämnden och tekniska nämnden samt tjänstemän från stadsarkitektkontoret och Nodava (Norra Dalarna Vatten & Avfall, ett bolag samägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner). Inbjudna att följa med var också representanter från Yvraden men de hade tackat nej.

Deltagarna kunde redan i Leksand notera en himmelsvid skillnad i jämförelse med hur det i dag ser ut i Kråkberg. Leksand anlade sin ÅVC nordost om Käringberget för tio år sedan och den kan därför utan vidare klassas som modern. Trafikflödet leds genom anläggningen och om trängsel uppstår kan en bom fällas just innanför grindarna för att tillfälligt stoppa inkommande bilar. En del arkitektoniska grepp har också tagits genom stensättningar och buskar som lyfter helhetsintrycket.

En intressant iakttagelse var avståndet till närmaste bebyggelse. Här sades det vara något mindre än 300 meter, den allmänna gissningen i gruppen var 250 meter. Dessutom är sikten helt fri från bostadsområdet mot återvinningscentralen men inget av detta är något som besvärar de boende.

- Ingen har någonsin klagat, förklarade Sven Olsson, driftledare vid Dala Vatten & Avfall. Tvärtom tycker dom det är bra att vi ligger här så att det är nära att lämna avfallet.

Åvc-Falun Visa större bild
Trafiken flyter smidigt i Faluns ÅVC och allt är tydligt uppmärkt.

Ombyggt och modernt i residensstaden

Ännu modernare är anläggningen i Falun. Den byggdes om så sent som 2009 och fick i somras ett nytt, elegant kundcenter som lockar till besök. Där finns kaffe

ÅVC-Falun Visa större bild
Faluns nya kundcenter.
och Dalarnas bästa dricksvatten för den som så önskar och givetvis också toalett. Rent och snyggt som man kan förvänta sig när det är nytt, men påtaglig var också den goda ordningen utomhus.

- Vi har satsat en hel del på arkitekturen och försökt skapa en lite parkliknande miljö, berättade avfallschefen Hanna Bergman. För det här ju verkligen ingen "soptipp". Dessutom tror vi att kunderna sorterar bättre när de kommer till en snygg anläggning.

Både Leksand och Falun gav många tips till Mora inför det kommande arbetet med en ny återvinningscentral. Som kommunen aav naturliga skäl vill påbörja så snart som möjligt. Samtidigt är man medveten om de hinder som måste klaras av på vägen dit. Dialogen med de boende i Yvraden fortsätter därför i förhoppning om att parterna ska kunna enas om en lösning. 

 

Sven-Erik Nilsson

  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 januari 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213