Vasagatan stängs av för all genomfartstrafik

7 november 2017

På grund av ett ledningsarbete för ny vattenledning på Kyrkogatan så kommer Vasagatan vid korsningen till Kyrkogatan att stängas av för all genomfartstrafik med fordon från och med onsdag 8 november klockan 07.00 till och med torsdag 9 november klockan 16.00.

Det är Nodava som på uppdrag av Moravatten AB trycker en ny dricksvattenledning längs Kyrkogatan. På grund av arbetet är även Köpmannagatan avstängd för biltrafik under hela vecka 45.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 november 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213