Vasaloppets miljöarbete har intensifierats

29 oktober 2009
Vasaloppet Visa större bild

Sedan 2008 finns en 29-punkters miljöplan. Nu kan Vasaloppet redovisa en första uppföljning av miljöplanens miljömål och nyckeltal.

Upplägget i Vasaloppets första miljöplan följer i stort kriterierna och upplägget för Miljödiplomerat arrangemang enligt Håll Sverige Rent, en utmärkelse som Vasaloppet redan har erhållit.

Hela organisationen deltar

I augusti 2008 godkände Vasaloppsföreningens styrelse Vasaloppets nya miljöpolicy. I miljöpolicyn sägs bland annat att ”Vasaloppet ska vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi vill att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in miljöhänsyn i de beslut som tas. Successivt ska Vasaloppets miljöpåverkan minskas genom medvetna val.”

Vasaloppets miljöarbete fokuseras på sex stora områden: Varor och tjänster, avfall, el och värme, transporter, vattenanvändning samt hälsa och inomhusmiljö. Redan första året kan konstateras att Vasaloppet lyckats uppnå flera av miljöplanens miljömål.

Många goda resultat

Miljöplanen kräver i sin tur förstås en handlingsplan med en mängd olika åtgärder och över 60 åtgärder gjordes klara under det första året. Arbetet med miljömålen fortsätter givetvis under verksamhetsåret 2009-10 och här nedan redovisas några intressanta exempel ur den genomförda uppföljningen:

- En målsättning var att minska antalet trycksaker med 10 %. Minskningen blev dubbelt så stor: 20 %. I fortsättningen ska än mer information läggas över på webben.

- En annan målsättning var att minska den totala brännbara avfallsmängden. Det nyckeltal som används är ”brännbar avfallsmängd i förhållande till antal deltagare”. På ett år har nyckeltalet minskat med 30 % till  0,94 kg. Ökad källsortering genomförs.

- När det gäller miljöanpassning av el och värme är andelen el som är förnyelsebar 79 %. Målsättningen 90 % uppnåddes inte på grund av att en så stor del av Vasaloppets totala elförbrukning utgörs av tillfälliga abonnemang. Vid dessa går det inte att få ”Bra miljöval-el”. Vid de fasta abonnemangen är elförbrukningen dock förnyelsebar till 100 %.

Samarbete med Vasaloppet kräver aktivt miljöarbete

- I samtliga nya kontrakt med Vasaloppets sponsorer och samarbetspartners finns nu en miljö- och etik-klausul inskriven. En poängsättning görs också beroende på om de är miljöcertifierade och/eller har miljöpolicy. Certifiering ger 1 poäng och policy ger 0,5 poäng. Detta ger ett grönt nyckeltal och det långsiktiga miljömålet på 90 % är på god väg att uppnås. Nyckeltalet var 76 % under 2008-09. Ett likadant system finns för de största leverantörerna och där är nyckeltalet 62 %, visade det sig i en av Vasaloppet genomförd undersökningen under året.

- Miljöanpassade transporter är förstås ett viktigt område. Inte minst deltagarnas transporter. Vasaloppet kommer att fortsätta sitt samarbete med SJ samt fortsätta uppmana alla deltagare till ökad samåkning och att använda de bussar som erbjuds från Mora till starterna.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 oktober 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213