Vika skola först med solfångare

28 januari 2011
Vika skola
Vika skola en januaridag då termometern visade -24 grader. Solfångaren finns på den låga utbyggnaden som syns längst till vänster på huset.

Dubbla system

Konverteringen från olja till andra uppvärmningsalternativ går vidare i det kommunala fastighetsbeståndet. Nu är också den första solfångaren installerad.

Fast så här i vintertider är den dold under snön på taket och kommer inte att träda i funktion förrän till våren. Och då bara för att värma tappvatten under sommarhalvåret. Då behövs ingen värme i lokalerna, men när det blir aktuellt så tas en annan uppvärmningsmetod i bruk.

Projektet "Uthålliga energisystem" rullar alltså vidare och Vika skola blev den sjunde fastigheten som fick miljövänlig uppvärmning av de totalt tio som ska åtgärdas. De tre återstående ligger i Venjan och är klara för invigning vecka 5. Slutet gott - allting gott, skulle man kunna tro. Men under projektets gång har kommunen köpt stationsbyggnaden och Mora Telecom vid järnvägen som en förberedelse inför uppförandet av ett nytt resecentrum. Och dessa byggnader råkar vara försedda med oljeeldning.......

Skolbarn
Den lilla byskolans elever i väntan på saft och tårta som serverades till efterrätt vid lunchen.

Fjärrvärme från närområdet

Det är inte bara solfångarna som särskiljer Vika skola från de övriga konverteringarna. Även den andra uppvärmningen är speciell, för det handlar om en lokal variant av fjärrvärme.

- Eller närvärme som vi gärna vill kalla den, säger Uno Bergström från NVS som svarat för installationerna.

Leveransen sker nämligen från Vika-Vimo Timmerhus som ligger bara ett par hundra meter bort. Där använder man sig av spån och flis för uppvärmningen och lösningen för Vika skola blev att gräva ner en kulvert och köpa värme från fabriken. 

- Men det gör vi bara under vintern, eftersom företaget inte kan garantera värmeleveranser sommartid, förklarar ingenjör Mats Jansson, Mora kommun. Precis som skolan så behöver fabriken inte värmas upp då och för att klara vår varmvattenförsörjning föll valet på solfångare som väl är det miljövänligaste alternativ man kan tänka sig.

 

Sven-Erik Nilsson

Invigning Vika
Johan Israelsson klippte symboliskt av en oljeslang för att markera den nya era som inletts. Han flankeras av Uno Bergström, NVS, (t.v) och Mats Jansson, Mora kommun, (t.h).

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 januari 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213