Vinnare av Klimatkampen

8 juni 2009
Vinnare Klimatkampen Visa större bild
Delar av Morkarlbyhöjdens Hållbarhetsråd tillsammans med läraren Lisen Vogt.

En ny tävling i tre delmoment mellan Moras skolor och högst upp på prispallen hamnade Morkarlbyhöjdens skola.

Det var i november 2008 som Eva Larsson (miljösamordnare) och Emma Runeborg (energirådgivare) kläckte idén om Klimatkampen. En utmaning i Moras skolor för att stimulera till att arbeta med energi/klimat och hållbarhet på skolan, arrangerad av energi- och klimatrådgivningen. 

Utmaningen bestod av tre delmoment:

  1. Arbeta integrerat med miljö/energi/klimat/hållbarhet i skolans övriga ämnen. I detta ingår också att genomföra olika aktiviteter och beskriva hur skolan arbetat i en kort rapport
  2. Delta i Expo Siljan, energi- och miljömässa, med en egen utställning.
  3.  Spara energi på skolan. Som underlag används den statistik som finns på alla kommunala fastigheter.

År 2009 anmälde sig sju skolor och av dessa utsåg juryn, bestående av Emma Runeborg och Eva Larsson, följande tre pristagare:

1. Morkarlbyhöjdens skola

Motivering: Genom ett stort engagemang och kunnande har elever och personal på Morkarlbyhöjdens skola integrerat energikunskap och hållbar utveckling i skolans övriga ämnen. I t ex projektet ”Huset” har kunskaperna dessutom omsatts praktiskt genom att eleverna gjort modeller av sitt framtida hållbara drömhus. En ordentlig kilowattjakt i skolans lokaler är påbörjad och denna kommer säkerligen att ge energieffektivisering på sikt. Vi hoppas att priset stimulerar er till nya spännande projekt kring användningen av förnybar energi!

2. Vika skola

Motivering: I Vika skola har kreativiteten och lekfullheten varit framträdande i arbetet med Klimatkampen. Film och teater har använts för att lyfta upp frågorna om energi.  Skolans alla årskurser har varit involverade genom temaveckor runt återvinning, energi och klimat. I skolans monter på Expo Siljan fanns glada elever på plats och berättade villigt om sina fina arbeten. Genom priset vill vi tacka för er medverkan och ge inspiration till fortsatt arbete kring dessa frågor! 

2. Morkarlby skola

Motivering: På ett målinriktat sätt har Morkarlby skola antagit Klimatkampens utmaning. De har minskat sin elanvändning med 7 % om vi jämför med året innan och genom den information som gått ut till barnens föräldrar har kanske också dessa familjers energianvändning påverkats. Från skolans medverkan på Expo Siljan minns vi särskilt alla värmeljushållare och vackra sittdynor. Priset hoppas vi kommer väl till pass för att fortsätta det framgångsrika energiarbetet på skolan!

Första pris var en solcellsanläggning som kommer att monteras ovanför entrén till Morkarlbyhöjdens skola. Dessutom ett litet vindkraftverk och det ska monteras på en tolv meter hög stång i skolans närhet.

Någon tredjepristagare fanns inte, i stället delade två skolor andraoplatsen och de fick var sin elmätare med skylt där den momentana elförbrukningen kan avläsas. Och så ett extrapris bestående av en "lablåda" som kan användas till olika experiment på energins område.

Vinnare Klimatkampen Visa större bild
Kommunalrådet Peter Helander (C) delar ut förstapriset till Lisen Vogt. Till höger i bild
miljösamordnaren Eva Larsson.

 

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 juni 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213