Snöröjning och halkbekämpning

Tekniska förvaltningen ansvarar för väghållningen i Mora Kommun. I det ingår bland annat att besluta om prioritering, standard och i vilken omfattning vinterväghållningen ska skötas.

Klicka här för att se den senaste lägesrapporten för snöröjning och halkbekämpning.

Vi är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun, bland annat Mora kommun, Trafikverket, samfälligheter och du som fastighetsägare. Flera lokala entreprenörer sköter på uppdrag av kommunen det praktiska arbetet med snöröjning, sandning och bortforsling av snö på kommunens gator, vägar, cykelbanor och parkeringar. Kommunens beredskap för snöröjning och halkbekämpning börjar den 1 oktober och pågår till den 30 april.

I dagsläget finns det runt 40 maskiner i kommunen, vilket innebär att det inte finns resurser att utföra allt arbete på en gång. Därför prioriteras vissa gator som plogas samt halkbekämpas före andra, det gäller t.ex. gång- och cykelvägar samt matargator för kollektivtrafiken.

Under ett normalt snöfall inom kommunens ansvarsområde är det cirka 40 entreprenörer igång och beroende på snöns konsistens så tar det av naturliga skäl ibland mycket längre tid än vad som är normalt. När det kommer mycket snö eller ”blöt” snö kan det ta upp till ett dygn innan alla gator och gång- och cykelvägar har plogats samt ev. sandats. När vi plogar en gata bildas det ibland snövallar framför din infart, det är tyvärr svårt att undvika.

När blir det plogat och halkbekämpat?

Gatorna där kollektivtrafiken kör, gång-, cykel- och matarvägar (GCM) och gatorna i centrum blir normalt röjda enligt följande direktiv.

 • GCM-vägar röjs vid mer än 2 cm blöt snö eller 5 cm torr snö.
 • Vid mer än 5 cm blöt snö eller 10 cm torr snö röjs alla gator, vägar i villaområden, p-platser, busshållsplatser och övergångställen med prioritering GCM och skolvägar.

Sandning

Sandning med sand/flis, utförs vid behov och i den omfattning som vid varje tillfälle bedöms motiverad.

 • För det allmänna gatunätet gäller normalt punktsandning med sand/flis.
 • För gågatan och gångbanor används främst flis.
 • För GCM-vägar utförs normalt helsandning.

Efter vintersäsongen utförs sopning och sandupptagning av entreprenörer i samråd med tekniska förvaltningen.

Det här kan vi alla hjälpa till med

 • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer blir jobbet med snöröjningen mycket svårare. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. Parkera därför alltid på anvisad plats / tomt, inte på allmän gata.
 • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten och kan innebära en fara för trafikanter.
 • Placera inte soptunnor och andra flyttbara föremål för nära vägområdet.
 • På vissa gator gäller parkeringsförbud eller datumparkering, se därför till att titta lite extra på skyltarna innan du parkerar din bil.
 • Det är absolut förbjudet att från fastigheten köra ut snö i vägområdet. Det kan innebära att vägen smalnar av och sikten blir sämre. Du får inte heller lägga snön på gatan eller plogvallen.
 • Tänk på din sophämtare, brevbärare och ditt tidningsbud. Skotta bort snön och sanda gärna runt postlådan och sopkärlet.
 • Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Ansvarsfördelning

Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. Klicka här för att se kartor över vägarna, samt hur snöröjning och halkbekämpning prioriteras.


Att gångbanorna utanför tomten skottas och sandas är ditt ansvar som fastighetsägare (gäller inom detaljplanelagt område). I den lokala ordningsstadgan kan du läsa mer om vilket ansvar du har som fastighetsägare.

Hämta sand

Sandningssand för husbehov kan hämtas utan kostnad vid cirkusplatsen, Tingsnäsvägen 16. Sandlådorna fylls hela tiden på men det kan vid extrem halka vara tomt när ni kommer dit men då är påfyllning beställd.

Tekniska förvaltningen hanterar ärenden om snöröjning och halkbekämpning via sitt digitala felanmälningsverktyg. Det hittar du här.

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213