Snöröjning och halkbekämpning

Tekniska förvaltningen ansvarar för väghållningen i Mora Kommun. I det ingår bland annat att besluta om prioritering, standard och i vilken omfattning vinterväghållningen ska skötas.

Klicka här för att se den senaste lägesrapporten för snöröjning och halkbekämpning.

Vi är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun, bland annat Mora kommun, Trafikverket, samfälligheter och du som fastighetsägare. Flera lokala entreprenörer sköter på uppdrag av kommunen det praktiska arbetet med snöröjning, sandning och bortforsling av snö på kommunens gator, vägar, cykelbanor och parkeringar. Kommunens beredskap för snöröjning och halkbekämpning börjar den 1 oktober och pågår till den 30 april.

Vid ihållande snöfall och svår halka kallas ett fyrtiotal snöröjningsfordon in för att sköta vinterväghållningen. Snöröjningen koncentreras i första hand till de större huvud- och bussgatorna samt gång- och cykelvägar (prioriterade gator) de mindre lokalgatorna blir röjda från snö senare.

När det är dags för snöröjning är det viktigt att du som fordonsägare hjälper till. På smala gator är det särskilt viktigt att du parkerar, så att snöröjningsfordonen kan komma fram, annars måste gatan lämnas oplogad. Respektera tillfälliga parkeringsförbud!

Snön forslas i första hand bort från centrala Mora, i övriga områden först vid akuta behov, till exempel siktskymmande snöhögar i gatukorsningar.

Sandning

Sandning med sand/flis, utförs vid behov och i den omfattning som vid varje tillfälle bedöms motiverad.

  • För det allmänna gatunätet gäller normalt punktsandning med sand/flis.
  • För gågatan och gångbanor används främst flis.
  • För GCM-vägar utförs normalt helsandning.

Att tänka på som fastighetsägare:

·        Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Den kan bli en trafikfara och ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när snöröjningsfordonen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på gården måste du själv bekosta bortforslingen.

·        Eventuella plogvallar som orsakats av snöröjningsfordonen vid fastighetsinfarter ansvarar du själv för att ta bort

·        Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna. Klipp dina träd och buskar så de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten och kan innebära en fara för trafikanter.

·        Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen. Skotta bort snön och sanda gärna runt postlådan och sopkärlet

·        I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

·        Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Tips inför vintersäsongen:

·        Skaffa sand för att sanda trottoar och fastighetsinfarten.

·        På vissa gator gäller parkeringsförbud eller datumparkering, se därför till att titta lite extra på skyltarna innan du parkerar ditt fordon.

·        Tänk på att restiden blir längre under vintern, oavsett färdsätt.

·        Använd kommunens prioriterade stråk som har särskilt god vinterväghållning, se Prioriterade gång- och cykelvägar.

Ansvarsfördelning

Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. Klicka här för att se kartor över vägarna, samt hur snöröjning och halkbekämpning prioriteras.

Hämta sand

Sandningssand för privatpersoners husbehov kan hämtas utan kostnad vid cirkusplatsen, Tingsnäsvägen 16. Sandlådorna fylls hela tiden på men det kan vid extrem halka vara tomt när ni kommer dit men då är påfyllning beställd.

Tekniska förvaltningen hanterar synpunkter om snöröjning och halkbekämpning via sitt digitala felanmälningsverktyg. Det hittar du här.

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213