Lägesrapport för snöröjning och halkbekämpning

Här hittar du uppdateringar från tekniska förvaltningen om läget i kommunen och vilka åtgärder som utförs inom snöröjning och halkbekämpning. Sidan uppdateras löpande med ny information som bedöms vara av intresse för allmänheten.

2019-01-16 Nuvarande snöfall väntas pågå till i morgon förmiddag. Planeringen är att försöka ha alla prioriterade vägar och prioriterade gång och cykelvägar plogade till torsdag morgon. Snöröjningen fortsätter sedan på övriga vägar, snöröjning av hela vägnätet kan upp till 1-2 dygn beroende på vilka yttre förutsättningar våra entreprenörer har att ta hänsyn till.

2019-01-04 Halkbekämpning pågår. Planering och prioritering av hyvlingsarbeten i vägnätet görs löpande. Enligt prognosen kommer temperaturen ligga på plusgrader utan nederbörd fram till söndag kväll. Ett mindre nederbördsområde väntas komma in tisdag morgon och som håller i sig fram till onsdag kväll.

2018-12-21 Med anledning av det uppkomna väglaget planerar vi att hyvla utvalda vägstråk under lördagen, Enligt prognoserna kommer det att falla en liten mängd torr snö fram till lördag kväll. Vi planerar för en snöröjning på gång och cykelvägar söndag morgon.

2018-12-20 Alla tillgängliga resurser är ute och snöröjer, Entreprenörerna kör efter våra prioriteringskartor. Snökvalité och nuvarande temperatur gör väglaget besvärligt på dom gator som ännu ej hunnit blivit snöröjda. Uppdraget är att snöröja hela det kommunala vägnätet. Kör försiktigt och var observant på maskiner i arbete.

2018-12-19 Vi har prioriterat snöröjning på gång-cykelvägar idag på morgonen, Ett nytt snöfall väntas komma in under dagen. Vi planerar att snöröja hela vägnätet med start tidig torsdag morgon, Våra entreprenörer kör efter prioriteringskartorna. Enligt prognoserna fortsätter sedan snöfallet till fredag, en snöröjning är planerad även fredag morgon. Vägarna är moddiga under dagen idag, kör försiktigt och var uppmärksam på maskiner i arbete.

2018-12-17 Snöröjningen har startat nu på morgonen, alla entreprenörer är utkallade på sina respektive områden. Prioriterade vägar och gång-cykelvägar körs i steg 1 sedan snöröjs övriga vägnätet. Mer snö väntas kommande vecka. trafikproblem kan uppstå, kör försiktigt och var uppmärksam på maskiner i arbete.

2018-12-10 Mer parten av alla prioriterade gator och vägar är nu på morgonen snöröjda, Entreprenörerna fortsätter med att snöröja resterande vägnätet, hela vägnätet planeras vara klart under dagen idag.

2018-12-08 Snöröjningen har startat för säsongen, våra entreprenörer kör prioriterade vägar och gång/cykelvägar i dag Lördag.
Resterande vägnät avvaktar vi med tills nederbördsområdet har passerat, enligt prognosen skall det ha passerat till måndag morgon.

 

Lägesrapporter från tidigare säsong

 • +Lägesrapporter 2017-208

  • 2018-05-29 Dammbindningsarbeten påbörjas v.22 och beräknas vara klara v.25.
  • 2018-05-15 Vintersäsongen är nu helt över. En del vägar behöver fortfarande sopas rent från sand. En förteckning över i vilken ordning sopningen är planerad att utföras hittar du här.
  • 2018-04-13 Sandsopning på prioriterade cykelvägar kommer att starta måndag v.16. På avsnitt där det finns risk för återfrysning av smältvatten blir gruset kvar. På övriga vägar kommer sandsopning att påbörjas i steg 2. Planering för hela vägnätet pågår, mer info kommer när det är klart.
  • 2018-03-12 På grund av det snöfall som drog in nu under morgonen och mängden snö som kommit på kort tid sliter entreprenörerna med att ploga upp vägar och att forsla bort snön.

   Prion under förmiddagen har varit att hålla GC vägar och matarvägar öppna vilket har betytt att många vägar fått köras flera gånger.
   Detta har gjort att många vägar kommer plogas senare än normalt. Snöandet väntas avta under förmiddagen, men det kan komma ytterligare 1dm under eftermiddag/kväll.
   Många vägar har i nuläget blivit väldigt smala då vi inte hunnit med att rensa ur och bredda dessa, men åtgärder kommer göras så fort vi hinner.

   Vi fortsätter att varna för nersatt sikt i korsningar och smala vägar och ber er vara försiktiga i trafiken.

  • 2018-03-08 Våra entreprenörer jobbar löpande med att bredda vägar, flytta snöhögar m.m. Prognosen den kommande 5 dagarsperioden ser ut att bli besvärlig, snöfall väntas ikväll till fredag kväll ca. 1dm. Söndag kväll t.o.m. onsdag morgon ser ut att ge snöblandat regn ca. 2 dm vilket medför svåra förhållanden på vägar och gator. Modd och uppluckrade vägar blir följden av detta, kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken under denna period. Vi försöker hålla undan och minimera störningar med alla tillgängliga resurser. Uppmanar till extra försiktighet i korsningar där sikten är begränsad p.g.a. höga snövallar.

  • 2018-02-14 Snöröjningsentreprenörerna jobbar oförtrutet på med plogning av vägar, bortforsling av snöhögar, siktförbättringar i korsningar och hyvlingsarbeten. Snömängden denna vinter har skapat höga snövallar vilket gör att många vägar upplevs som smala, Vi har problem med begränsad sikt i korsningar, smala vägar och placering av snöhögar, Vi jobbar löpande med att försöka rätta till dessa problem. Våra ordinarie snödepåer är i dagsläget överfulla. Planering för kommande snösmältning pågår.

  • 2018-02-02 Nu har snöröjarna gjort de flesta vägar farbara men det återstår en hel del arbete med att få bort snöhögar, siktförbättra i korsningar, hyvling och breddning av gator/vägar. Planeringen är att detta påbörjades i dom centrala delarna idag och övriga områden skall åtgärdas under nästa vecka.

  • 2018-01-31 Kommande dygn visar prognoserna att det skall komma ca. 20-25 cm snö fram till torsdag morgon. Vi planerar att påbörja snöröjning tidigt torsdag morgon och fortsätta resten av dagen. Det innebär som tidigare att störningar i trafiken kommer att uppstå, vi uppmanar till försiktighet och anpassning till dom förutsättningar som råder.

  • 2018-01-25 Som följd av det stora snöfall vi haft under de senaste månaderna och ett snabbt omslag i vädret till varmgrader så har vi nu istället stora problem med snömodd och spåriga körbanor. Alla tillgängliga maskiner är ute och kör och vi skrapar vägarna efter samma prioriteringsordning som vid vanlig snöskottning. Detta betyder att busslinjer och skolvägar först blir åtgärdade och att det kan ta en stund innan vi hinner med alla stickvägar och bostadsgator. Trafikstörningar förväntas fortsätta i stor utsträckning.

  • 2018-01-24 Alla tillgängliga resurser är ute och snöröjer. Vi har stora utmaningar i att hantera dessa mängder med snö, många vägar är trånga p.g.a. detta. Planeringen vi jobbar efter är först öppna upp gator därefter transportera bort tillfälliga snöupplag. Kommande värme kan komma att göra gator och vägar hala, sandning kommer att utföras efter snöröjningen. Vi måsta alla anpassa oss efter dom förutsättningar som råder. Räkna med fortsatta störningar i trafiken, Ta det lugnt och kör försiktigt.

  • 2018-01-22 Entreprenören som snöröjer GC (gång- och cykelvägar) i Noret har fått maskinproblem, skall vara åtgärdat under dagen. Dessa GC-vägar plogas i eftermiddag.

  • 2018-01-18 Vi jobbar fortsatt vidare med att försöka hålla vägar och cykel/gångvägar fria från snö. Vi har problem med att hinna med och hålla efter alla områden. Den mycket stora mängd snö vi fått gör att snöhögar och plogvallar blir höga och försvårar sikten i korsningar, vägar blir smala o.s.v. Vi försöker med alla tillgängliga resurser att bredda och att transportera bort snöhögar så fort vi kan. Räkna med fortsatta störningar i trafiken, framkomligheten är begränsad, ta det lugnt och kör försiktigt.

  • 2018-01-17 Vi vill uppmana till stor försiktighet i trafiken dom närmaste dagarna p.g.a. höga snövallar och snöhögar i korsningar och småvägar. Vi jobbar med alla resurser och kommer att transportera bort dessa när vägarna är färdigplogade, Vi prioriterar dom mest trafikerade vägarna och korsningarna. Räkna med fortsatta störningar i trafiken trots att snöfallet avtar.

  • 2018-01-16 Just nu jobbar alla snöröjningsentreprenörer för fullt med att hålla vägar och cykelvägar fria från snö, fortsatt snöande och kraftig blåst gör jobbet besvärligt. Vi använder alla tillgängliga resurser, det kommer att vara fortsatta störningar i trafiken dom kommande dagarna.

  • 2018-01-10 Bortforsling och flytt av snöhögar pågår.
   Kommande hyvling av vägnätet är planerat till v. 3,
   Onsdag-Fredag, Noret: Lasarettsvägen-Norra Bergvägen, Solgärdsvägen-Gruddvägen, Sandavägen, Mitjelåsvägen, Norebergsvägen, Skogsvägen, Slåttervägen.
   Fredag morgon, Centrum: Millåkersgatan, Morkarlbyvägen, Valhallavägen, Tingsnäsvägen, Moragatan, Köpmannagatan.
   Parkeringar: Fridhemsplan, G:a Busstation, Kajenparkeringen.
   Tillfällig skyltning kommer att ske inför hyvlingsarbetet.

  • 2017-12-27 Alla entreprenörer är igång efter gårdagens snöfall, Vi har en fördröjning av snöröjningen i Morkarlbyområdet p.g.a. maskinproblem. Kommande dygn väntas ytterligare 10-15 cm snö. Höga snövallar och stora tillfälliga snöhögar blir följden av dom kraftiga snöfall vi drabbats av. Breddning av vägar och bortforsling av högar kommer att åtgärdas löpande, prioriteringar görs utifrån trafikfrekvens och evenemang.

  • 2017-12-22 Våra entreprenörer har tidigare i veckan försökt komma ikapp med borttagning av snöhögar, div. breddning gator/vägar m.m. Kommande vecka har vi beredskap för ett par mindre nederbördsområden bestående av både snö och regn, temperaturen kommer att pendla mellan plus och minus de närmaste dagarna.

  • 2017-12-19 Idag har entreprenörerna fått i uppdrag att titta över sina områden ploga undan och förbereda för töväder under onsdagsdygnet. Ha beredskap för ev. sandning om halka uppstår p.g.a. varmfronten som är på väg in.

  • 2017-12-15 Dom senaste dygnens lätta snöfall har gjort vägarna moddiga, vi har haft snöröjare igång under natten och dagen för att få bort detta på dom mest frekventa vägarna. Prognosen säger kallt och uppehåll under helgen, nytt snöfall kommer in under måndagsdygnet och kan ge ca 5 cm kall snö.

  • 2017-12-08 Det mildra vädret har gjort att vägbanorna bitvis är hala, sandning pågår i alla distrikt. Det blir under helgen långsamt kallare samt att det under lördagsmorgonen kommer in lättare nederbörd i form av snö.

  • 2017-12-06 Ett nytt snöfall väntas in onsdag kväll som kommer ge cirka 7 cm snö under natten till torsdagen
  • 2017-12-04 Efterarbete från förra veckans snöfall pågår fortfarande. Just nu pågår hyvling av moddiga körbanor och bortforsling av tillfälliga snöhögar.
  • 2017-11-30 Snöfallet har avtagit något, men mer förväntas under eftermiddagen.
  • 2017-11-29 Tungt snöfall under natten har påverkat läget i hela kommunen. Vägar med hög trafik prioriteras för att undvika trafikstopp.
Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 januari 2019.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213