Att tänka på som arrangör

Toaletter

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) finns inget krav på att det ska finnas toalett för allmänheten i publik lokal. Men om det finns ska minst en kunna användas av person som sitter i rullstol. I många verksamheter krävs det att man har både personaltoalett och kundtoalett.
För att få serveringstillstånd till restaurang krävs minst en kundtoalett och den ska vara handikappanpassad.

Belysning

Vissa ytor kan ha ett behov av mer belysning vid ett evenemang.

Sopor och skräp

Som arrangör har du ett ansvar för att hålla rent omkring dig. Arrangören sköter städning av evenemangsområdet och närområdet under evenemanget. Avsyning av området sker före och efter evenemanget och den sökande kallar till besiktningarna. Och visst är det roligare om besökare och andra möts av ett välstädat arrangemang. Information om avfallshanteringen i Mora, ring Nodava AB, Norra Dalarnas Vatten & Avfall tel 020-55 27 00. Sophämtning beställer du av Sita/Suez tel. 0250-297 60. 

Ljudnivå

Som evenemangsansvarig ska du fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Sådan kontroll är att utföra ljudnivåmätningar på publikplats för att säkra att ljudnivån inte är skadlig för hörseln. Evenemangsansvarig ska dessutom säkerställa att verksamheten inte medför störande ljud för närboende. Riktlinjer avseende höga ljudnivåer (buller) finns på Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens hemsidor.

Tillfällig el-anslutning

Om el behövs till ett tillfälligt evenemang ska i första hand en behörig elinstallatör kontaktas. Tänk på att vara ute i god tid, minst 2 veckor innan önskad inkoppling.
För att kunna få tillfällig el behöver du ett s.k. byggskåp som Ellevio ansluter till det fasta elnätet samt monterar mätutrustning i. Från byggskåpet kan du sedan ansluta din utrustning. Byggskåpet kommer att placeras i anslutning till Ellevios befintliga elnät (t.ex. kabelskåp på gatan).

Säkerhet

Vid all typ av verksamhet (även tillfällig) ska man bedriva Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA).
Det innebär att man ska ha ett systematiskt kontrollsystem för allt som har med brandskydd och säkerhet att göra.
Det är av stor vikt att all personal är delaktig i verksamhetens SBA. Det skapar medvetenhet hos personalen om risker samt säkerhetsregler kring dessa. Ett sätt att uppnå delaktighet är att gemensamt med personalen ta fram en checklista som beskriver kontroll och åtgärdspunkter.
Exempel på punkter som ska kontrolleras är:
• Utrymningsvägar: Lätt öppningsbara och inte blockerade vare sig på in eller utsidan.
• Utrymningsskyltar (vägledande markering): Väl synliga och med fungerande belysning.
• Släckutrustning: Markerade med skylt och fungerande.
• Personantal: Att man inte överstiger tillåtet max antal personer i lokalen, inhägnaden.
• Gasol: Tillstånd, hantering och säkerhetsregler.
• Risker brand: Levande ljus, marschaller, elkablar, el-anslutningar, gasol, fyrverkerier, övrig öppen eld.
• Övriga risker:
• Brandkårens tillgänglighet: Att brandkåren på ett enkelt sätt kan nå fram till lokalen, platsen och ställa upp fordon.

För mer information gå in på Mora Brandkårs sida.

Uthyrning av logi

I samband med att lokaler hyrs ut för övernattning/logi skall en skriftlig anmälan göras till Mora Brandkår, det går även att fylla i ett formulär och skicka direkt, formuläret och blanketten hittar du här. Dessutom skall arrangören tillse att de regler som finns beträffande brandskydd efterlevs. Läs mer på Mora Brandkårs sida eller ring 0250-267 50.

Stänga av en gata

Tänk på att du behöver tillstånd för att stänga av en gata. Se under Tillstånd och myndighetskrav; offentlig plats, offentlig tillställning.

Kollektivtrafik

Bokning av kommunens mark

Kontakta Mora Kommun tekniska förvaltningen, Anders Sisell, tel. 0250-262 20

Marknadsstånd som säljer mat

Anmäl till miljökontoret och miljönämnden om det kommer att finnas marknadsstånd som säljer mat under evenemanget.

Beslut om förordnande av ordningsvakter enligt §3 lagen (1980:578) om ordningsvakter

Om evenemangsområdet får ett § 3 förordnande innebär det att ordningsvakterna har ett förordnande att röra sig fritt inom ett visst område. Ansökan kan lämnas in till polisen i Mora eller skickas direkt till Rättsenheten i Falun.


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213