Riktlinjer för avtal gällande marknadsföring

Flagga med Mora kommuns logotype

Marknadsföringssamarbete

I juni 2015 fastslog kommunstyrelsen nya riktlinjer kring marknadsföringsavtal. Syftet med riktlinjerna är att bidra till ett tydligt, klart och positivt samarbete med ideella föreningar och organisationer d.v.s. att klargöra vad som gäller i frågor som rör marknadsföring. Målet med avtalet mellan Mora Kommun och samarbetspartnern är att tillsammans ta tillvara möjligheterna för att marknadsföra Mora.

Partners för marknadsföringssamarbetet kan vara idrottsföreningar, kulturföreningar samt andra ideella organisationer och enskilda evenemang.

Mora Kommuns samarbete för marknadsföring sker på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för kommunen och samarbetspartnern. Partnerskapet bygger på att kommunen stödjer den andra partnern med pengar och/eller tjänster i utbyte mot reklamutrymme och/eller olika aktiviteter/tjänster i anslutning till aktiviteten. Alla avtal ska vara följden av en bedömning, i det enskilda fallet, av vilket reklamvärde Mora kommun kan köpa, och av en förhandling, samt träffas inom ramen för en given budget.

Mora kommuns intresse och insatser bestäms utifrån ett antal fastställda kriterier. Aktiviteterna/evenemangen ska vara publika och vända sig till en bred allmänhet.

Målgruppens storlek, det vill säga, hur många som sannolikt kommer att nås av budskap och innehåll i marknadsföringen
 - Förväntad uppmärksamhet och värdet av detta i form av bevakning utanför Mora, det vill säga, i länet, nationellt eller internationellt
 - Förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget, det vill säga, ökar antalet besökare till Mora?
-  En uppskattning av hur aktiviteten/evenemanget kan komma att bidra till att stärka och sprida Moras varumärke som ort
Sannolikheten för exponering i media med positiva förtecken.
- En uppskattning av i vad mån samarbetspartnern kan genomföra aktiviteten med hög kvalitet.

De avtal som tecknas löper under högst 12 månader, antingen kalender år eller per säsong.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213