Företagsstöd, Länsstyrelsen

 

 

Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i länet kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar ditt företag.

Det finns olika typer av stöd att söka, men gemensamt är att stöden ska ge en långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling för företaget och länet som helhet.

Du kan söka Företagsstöd för näringslivsutveckling om ditt företag ska investera i till exempel:
•Maskiner
•Byggnader
•Utveckling av produkter/tjänster
•Marknadsföring (riktade satsningar

 

Du kan söka Regionalt investeringsstöd från Tillväxtverket om

•investeringen är större än 25 miljoner
•företaget finns i Dalarna, förutom i Falun eller Borlänges tätorter

 

Du kan söka Företagsstöd från Landsbygdprogrammet om det gäller
•Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring      
•Startstöd (gäller start av lantbruksföretag)     
•Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor (jordbruk/trädgård/rennäring)       
•Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak       
•Förädlingsstöd
•Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden
•Investeringsstöd till förnybar energi
•Investeringsstöd till biogas

 

Du kan söka Stöd för lokala klimatinvesteringar
för att exempelvis:

 • •Fasa ut fossil energi
  •Ta tillvara restvärme
  •Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
  •Uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  •Minska utsläppen av metan eller lustgas
  •Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
 •  

  Du kan söka stöd och bidrag för

  •Solceller
  •Äldre- och trygghetsbostäder
  •Renovering och energieffektivisering av hyresbostäder
  •Solceller
  •Lagring av egenproducerad energi •  

  Dela med andra
  • Dela på Google

  Kommentera sidan

  Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

  Vi tar tacksamt emot all feedback.

  // Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

  Sidan uppdaterad den 9 mars 2017.

  Sök på webbplatsen

  Kontaktinformation

  • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
   Utvecklingsenheten
   Mora kommun
   792 80 Mora
   Tel: 0250-261 04

  Går du och bär på en idé som kan leda till ett nytt företag?
  Kontakta Företagsinkubatorn. 

  Har du ett företag och vill växa?
  Kontakta Acceleratorprogrammet

  ALMIs Tillväxtprogram för etablerade företag

  Visste du att....

  ... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

  Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
  Org. nr: 212000-2213