Kontakt Utvecklingsenheten

Vasaloppets mål portalen
Utvecklingsenhetens övergripande uppdrag är att verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering (miljö, infrastruktur och social hållbarhet). Utvecklingsenheten är en stabsenhet inom kommunledningskontoret och bedriver sitt arbete på uppdrag av kommunstyrelsen.

Ett av utvecklingsenhetens viktigare uppdrag är att skapa förutsättningar för ett starkt näringslivsklimat i Mora. För att kunna göra det, arbetar vi utifrån kommunens näringslivsstrategi med fyra fokusområden: trafik och infrastruktur, övergripande samhällsplanering, kommunikation, dialog och service samt kompetensförsörjning
Trafik och infrastruktur; innefattar bland annat Genomfart Mora, vägnätet i övrigt, järnväg, flygplatsen, kollektivtrafik, parkeringsplatser och bredband. 
Kompetensförsörjning; innefattar bland annat ett aktivt arbete mellan skola och näringsliv för att möta näringslivets behov, bästa tänkbara kunskapsutveckling genom samtliga stadier i den kommunala skolan, förbättra tillgång till universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
Samhällsutveckling; innefattar markberedskap, hög planberedskap och förutseende översiktlig planering, skapa tillgång till bostäder och lediga tomter, mark och tomter för handel och industri.
Kommunikation, dialog och service; innefattar tillgängliga tjänstemän, positivt bemötande, kompetent och rättssäker handläggning, snabb service och beslutsgång för företagsärenden, Forum Mora, nätverk och mötesplatser, företagsbesök, marknadsföring och etableringsarbete.
Hållbarhet; Arbeta för en hållbar samhällsutveckling där människors behov och rättigheter tillgodoses med hänsyn till naturens resurser och gränser. 

Utvecklingschef
Caroline Smitmanis Smids 

Trafik och infrastruktur
Kristina Hållmats och Klas Darlin 

Kompetensförsörjning
Stefan Sjöberg
Morakontraktet
Anders Sandberg

Samhällsutveckling
Kristina Hållmats och Klas Darlin

Kommunikation, dialog och service
Ulla Karlsson - Forum Mora, Moras representant i projektet F7 -Företagsutveckling 7 kommuner i samverkan
Kerstin Linqqvist - Marknadsföring, avtal
Niclas Larsson - Etableringar
Karin Eriksson -  Företagsklimat

Ekologisk hållbarhet
Eva Larsson
Social hållbarhet
Inger Skoglund Hassis
Ungdomsstrateg
Lina Pettersson


 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Caroline Smitmanis Smids Utvecklingschef
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74
 • Kristina Hållmats Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 31
 • Stefan Sjöberg Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 39
 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19
 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)
 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34
 • Karin Eriksson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-260 96
 • Klas Darlin Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 18
 • Lina Pettersson Ungdomsstrateg
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-260 97
 • Anders Sandberg Projektledare Morakontraktet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 12

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213