Landsbygdsutveckling

Får
Kommunens arbete med landsbygdsutveckling är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna; -bo, arbeta, gå i skola, driva företag, vara aktiva, tryggt kunna förflytta sig och leva i Moras omliggande byar.

För att inspirera och stimulera det lokala engagemanget bjuder Mora kommun regelbundet in sig till byarna/kommundelen för att ha erfarenhets- och informationsutbyte med byns invånare.

Ett långsiktigt mål är att flera byar startar lokala utvecklingsgrupper. 

För att stärka det lokala engagemanget kan ett utvecklingsprojekt vara en lösning. Olika projektmöjligheter finns.

Mora kommun har tagit fram en serviceplan för att stärka servicen på landsbygden. I ett pilotprojekt ingår Moras socknar och Garsås där kommersiella aktörer i samarbete med föreningar och kommunen ska undersöka möjligheten av skapa servicepunkter. Fokus för en sådan punkt ligger på den kommersiella service som är kopplad till butiken på orten, med ett breddat utbud som en möjlighet. I pilotprojektet är det beslutat om medel till stöd för olika insatser i en servicepunkt.

Mora kommun inledde under våren 2015 samarbetet med Garsås by och socknarna Sollerön, Våmhus och Venjan. Arbetet fortsätter inom respektive ort.

Det kommer också att vara möjligt att genom arbetet med servicefrågor söka stöd från Länsstyrelsens landsbygdsprogram.

Bygdemedel är pengar ur vattenregleringsmedel och kan sökas en gång per år, 31 december. Bygdemedel kan användas för att växla upp andra projektmedel.

Bygdemedel 

LEADER

Att arbeta med landsbygdsutveckling och med LEADER-metoden som verktyg innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ. Kreativa och nyskapande arbetssätt gör LEADER-metoden till en bra arbetsform. LEADER-projekt ska vara lokalt väl förankrade och bygger på samarbeten.

landsbygd Visa större bild

LEADER-metoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor, som kanske aldrig annars skulle ha träffats, möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Arbetet i partnerskapet (ideell, offentlig och privat aktör tillsammans) innebär att ny kunskap tillförs alla parter.

Programperioden 2014 – 2020

En lokal utvecklingsstrategi för programperioden 2014 - 2020 har tagits fram gemensamt i Dalälvarnas Utvecklingsområde av privat, ideell och offentlig sektor där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras.  Området består av kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen.  

Läs mer här: Dalälvarnas Utvecklingsområde och Jordbruksverket.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213