Moras Näringsliv

Mora som regionstad
dalahäst

Mora kommun fokuserar på att utveckla Mora till centrum i regionen norr om Siljan år 2022. Stadens karaktär kommer att kännetecknas av gemenskap, företagande och hälsa. Det är den inriktningen som planering och investeringar kommer att ha framöver för att forma Mora till en regionstad. 

De största branscherna

Handeln är Moras största bransch till antalet företag, tätt följt av tjänsteföretag. Den tredje största branschen är bygg och tillverkningsindustrin är på fjärde plats.

Handeln: Mora har en stark position som handelscentrum i Dalarna och har ett totalt försäljningsindex 2017 på 132. 
Mora har tre handelsområden; Noret, Tuvan och centrum. Noret har framför allt större butiker och varuhus inom hus, hem och fritid. Mora centrum är den naturliga mötesplatsen med en trivsam gågata med många butiker, restauranger och kaféer. Tuvan har ett utbud av sällanköpskaraktär framför allt inom möbler.

Tjänsteföretag: Tjänstesektorn är på stark uppgång. Här hittar vi många mindre företag med inriktning på stödjande funktioner till det övriga näringslivet.

Byggverksamhet: Även byggbranschen ökar i antalet företag mycket tack vare ROT-avdragen men också att husbyggandet har ökat. Många byggföretag jobbar över hela regionen.

Tillverkningsindustrin: Här hittar vi många företag inom metallindustrin och tillverkning av trävaror. De flesta företagen är små och medelstora till antalet anställda. Många av företagen är underleverantörer till större företag både i Sverige och i hela världen.

 

Fakta om Mora

Verkstadsindustrin kom att få ett avstamp i urtillverkningen. Under senare delen av 1800-talet tog industrin verkligen fart. Mässing bearbetades på olika sätt och de första vattenkranarna levererades. I slutet av seklet började knivproduktionen och sedan var grunden lagd.

gammal industribild
I Mora finns idag ca 2000 aktiva företag inom en mängd olika branscher.  Näringslivet i Mora präglas av tillverkande industri, turism och handel. Bland företagen hittar du tradition och förnyelse hand i hand. I många svenska hem finns någon produkt från Mora; en vattenkran, en kniv, en stege eller en dalahäst. Natur och kultur har skapat underlag för en omfattande turism som omsätter miljardbelopp. Den ger i sin tur underlag för en handel som ligger långt högre än riksgenomsnittet. Flera stora evenemang genomförs årligen i Mora, även de bidrar till att sätta orten på kartan. I Mora finns en stark företagstradition, en speciell Moraanda. Alla drar åt samma håll och vill att Mora skall utvecklas i samverkan. Det finns starka nätverk och företag inom många olika branscher, vilket minskar sårbarheten.    

Några av Moras större företag/arbetsplatser

Mora kommun - Landstinget Dalarna - FM Mattsson Mora Group AB - Jale AB - AB Wibe - Morakniv AB - Siljan Chark AB - Mattsson Metal AB -  Siljan Koncernen   

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 september 2018.

Sök på webbplatsen

Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar.

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213