Samarbete med Wajrum

 

vattenkran, kran

Wajrum ideella förening har sedan 2008, i samverkan med Mora Kommun arbetat för att stärka och utveckla tillverkningsindustrin i Mora. Detta har gjorts i projektform i två olika etapper.

Mora Kommun har nu istället tecknat ett samarbetsavtal för åren 2015-2018 med Wajrum ideella förening som fortsatt ska skapa affärsnytta hos teknikföretagen i Mora. Syftet med avtalet är bland annat att fortsätta driva det etablerade nätverk som finns, kartlägga industrins kompetensbehov på lång och kort sikt och stärka kopplingen mellan industriföretagen och grundskolan, gymnasiet och högskolor. Även att initiera och driva företagsspecifika projekt liksom gemensamma lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt.

Nytt för avtalet är att föreningen köper en processledarresurs från Industrins utvecklingscentra i Dalarna (IUC) för att kunna driva arbetet. 

Processledaren är Peo Sjöberg tel. 070-559 18 18

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 april 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213