Besöksnäring och Handel

Cykelvasan

Besöksnäringen är en viktig del av Mora kommuns näringsliv. Sedan långt tillbaka har turister varit nyfikna på Mora och gärna besökt oss. Mora har ett strategiskt läge i Dalarna och som knutpunkt för stora delar av Dalarnas besöksnäring med bland annat närhet till hela Dalarnas fjällvärd. Tack vare en unik mix av kultur, miljö och högkvalitativa attraktioner såsom Zornsamlingarna och Vasaloppsveckorna har bygden hållit, och utvecklat sin position som besöksmål. Det är inte för inte som Dalahästen, som en gång skapades och fortfarande tillverkas för hand här i Moratrakten, är populärare än någonsin.

Idag är Mora kommun en del av destinationsbolaget Visit Dalarna, som är ett samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner och besöksnäringen i Dalarna. 

Det finns ca 2 300 kommersiella bäddar i Mora fördelat på hotell, stugor, vandrarhem och bed&breakfast boende. Till det tillkommer kapaciteten på campingplatserna och privat uthyrning.

Besöksnäringen ger många arbetstillfällen till Mora. Under 2016 spenderades av inresande besökare 407 miljoner kronor (+ 37 mKr). Det tillsammans med omsättningen för genomfartstrafiken, beräknades vara 907 miljoner (+ 70 mKr), ger en total omsättning på drygt 1,3 miljarder kronor och ger sysselsättning för totalt 710 personer. Mora är den kommun av Siljans kommunerna som påverkas mest av genomfartstrafiken, främst till Sälen och Idre. Stor del av omsättningen avser bensin och handel. Parenteserna avser jämförelse med år 2015.

Drygt 1 002 000 turistiska övernattningar gjordes i kommunen, av dessa var 371 000 i kommersiella boendeformer. Av de kommersiella övernattningarna gjordes 80% av svenskar. Den största gruppen av de utländska övernattningarna i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping är från Norge följt av Tyskland. Hotellgäster var den ekonomiskt viktigaste boendekategorin under 2016 och beräknas ha spenderat 115 miljoner kronor. Besöksnäringen medför, förutom de egna arbetstillfällena, även positiva effekter för andra företag i kommunen exempelvis handel, fordonsservice och bygg- och anläggningsarbete.

De direkta skatteintäkterna, det vill säga intäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg, var 25,1 miljoner kronor. De totala skatteintäkterna, den samhällsekonomiska effekten, var 48,3 miljoner kronor.

Uppgifterna kommer från "RESURS".

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 april 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213