Energitema på årets första företagsträff i Smidjegrav Arena

2 februari 2017

Det finns en stor och lönsam men outnyttjad potential att energieffektivisera inom företagen, hävdade Hans Nilsson på årets första företagsträff. Hans har arbetat länge med energi och är bland annat ordförande i Energieffektiviseringsföretagen. Förutom minskade kostnader leder energieffektiviseringen även till andra positiva effekter för företaget.
Ta exempelvis ett hotell som byter ut sina fönster förutom energiminskningen blir även komforten i rummen bättre, minskat buller och gästen får därmed en bättre upplevelse. Det finns alltså mycket att göra inom området och många yrkesroller och kompetenser är viktiga för att faktiskt genomföra de energibesparingar som är möjliga.

Petter Elfqvist och Mikael Jaråker berättade om hur de inom kommunen arbetar med att energieffektivisera sina lokaler.
 -Tre områden är viktiga i vårt energieffektiviseringsarbete, anser Petter. Först och främst den dagliga driften och underhållet, energieffektivisering är en process som ständigt pågår.
Den andra delen är vårt Energy Performance Contracting projekt så kallad EPC. I EPC:n har vi tagit ett helhetsgrepp kring effektivisering och underhåll i våra lokaler och genomfört en mängd olika åtgärder under tre år. Nu är vi inne i uppföljningsfasen och det ser bra ut.
Det tredje området handlar om att ställa krav vid nyproduktion. Vid framtidens förvaltning och nyproduktion är kostnaderna under fastighetens livscykel ledordet, inte initiala kostnader.

På plats under kvällen fanns också Mattias Ahlstedt, Energikontor Dalarna och Nils-Erik Eklund, energicoach. De berättade om olika projekt med möjlighet för små och medelstora företag att delta i och få stöd för att göra energieffektiviseringar.

Mattias är kontaktperson för
• Energinätverksprojektet för små och medelstora företag över med en energianvändning över 1 000 MWh.
• Energinodsprojektet för små och medelstora företag över med en energianvändning över 300 MWh

Nils-Erik är kontaktperson för ett helt nystartat projekt som vänder sig till företag i norra Dalarna med en energianvändning under 300 MWh.
För mer information kring projekten vänd er till
Mattias Ahlstedt, 023- 77 70 23
Nils-Erik Eklund, 0250-55 21 52

Länsstyrelsen Dalarna hanterar olika stöd kring energieffektivisering, på den här länken hittar du mer information.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)
 • Petter Elfqvist Teknisk förvaltare, Energi- & klimatrådgivare
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Tel: 0250 - 262 04

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213