Fortsatt bra utveckling av turismen i Mora kommun 2016

14 augusti 2017

dalahäst
 Rese- och turistindustrin i Mora kommun omsatte 2016 totalt drygt 1,3 miljarder kronor, en ökning från 2015 med 107 miljoner kronor. Detta avser den sammanlagda omsättningen av den inresande turismen och genomfartsresenärerna.

Det visar den årliga analysen, TEM 2016, för Mora som företaget Resurs gör. Analysen kallas turistekonomisk modell, populärt kallad TEM, och används som ett verktyg för att mäta turismens inverkan på den lokala ekonomin. Mora har använt TEM i många år, och för 2016 visar den en ökning av omsättningen sedan året innan och har därmed återigen passerat miljardstrecket och redovisar en total omsättning på 1 314 miljoner kronor. Resultatet innebär att 710 personer var helårssysselsatta under 2016. I beräkningarna av omsättningen redovisas vilka volymer för sysselsättningen som omsättningen ger underlag till.

Den totala omsättningen påverkas av den inresande turismen och av genomfarsresenärerna. Mora påverkas mycket av genomfartstrafiken, främst till Sälen och Idre, och är den kommun i Siljansbygden som påverkats mest. Omsättningen av genomfartstrafiken ökade mer i jämförelse med den inresande turismen under 2016.

Hotellgäster är en viktig boendekategori och de beräknas ha svarat för nästan en tredjedel av den totala omsättningen. Många branscher påverkas av turismen och 2016 ökade alla branscher, men främst logi. 52%, eller 210 miljoner kronor spenderades på logi och restaurang. De branscher som omsättningen fördelas på är logi, restaurang, livsmedel, transport, aktivitet och shopping.

1 002 000 turistiska övernattningar gjordes i kommunen. Av dessa var 371 000 i kommersiella boendeformer. Av de kommersiella övernattningarna gjordes 80% av svenskar och den största utländska gruppen är från Norge följt av Tyskland.

Besöksnäringen genererade totalt 48,3 miljoner i skatteintäkter.

Det blev även rekord i turismomsättning för hela Siljansbygden med totalt 3,2 miljarder kronor.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213