Fortsatt samarbete kring handeln i Mora

25 juni 2018

Ange alt-text här.
Samarbetet mellan Mora kommun, fastighetsägarna, handlarna och besöksnäringen för handelns utveckling i Mora fortsätter. På senaste mötet kunde man konstatera att en hel del har hänt och mer kommer att hända.

Mora har en stark position som centrum för handel i Dalarna. En levande handel är viktig för Moras befolkning men även för de inresande besökare och genomfartstrafikens resenärer.  Mora kommun beställde hösten 2016 en utredning som skulle visa på de fortsatta utvecklingsmöjligheterna för handeln i Mora. Den presenterades våren 2017, där visas åtgärder som brukar främja handeln generellt och unika faktorer som är viktiga Moras handel.

Vad har bland annat gjorts hittills, och vad är på gång framöver?

Renoveringen av Kyrkogatan pågår för fullt, inom några veckor ska arbetet i stort vara klart. Invigningen går av stapeln lördagen den 7 juli kl 13.00. Här kan du följa vad som sker varje vecka.

Ett fritt wifi-nät för centrum är under uppbyggnad och kommer förhoppningsvis att vara på plats under augusti/september. Wifi blir mer och mer en självklar service att erbjuda i köpcentra, dels för att göra det digitala samhället tillgängligt och även för att göra platsen mer attraktiv.

Skyltar och skyltning en naturlig del av butikens marknadsföring. Det planeras att ta fram flera olika skyltar i anslutning till Kyrkogatan för att tydliggöra var olika besöksmål, restauranger, caféer mm finns. För att ha ett tillgängligt och inbjudande centrum gäller det att hålla en linje i skyltningen så den inte sticker iväg, så upplevelsen blir negativ. En samverkan pågår om hur man ska skylta vid sina butiker i centrum. Det kommer att bli extra tydligt när den nyrenoverade Kyrkogatan tas i bruk. Våren 2019 kommer nya riktlinjer att tas fram för hur man får använda allmän platsmark.

Ommöblering och nya butiker

Diös kommer att påbörja ombyggnad av sina lokaler där Åhléns tidigare fanns. En butiksyta blir tre, i en av dessa kommer Espresso House att flytta in under hösten 2018. Fler hyresgäster är på gång. Swedbank har bytt lokal och finns nu i nyrenoverade lokaler mitt emot H&M, i det som tidigare var Handelsbanken. En färgbutik, Mora Färg & Interiör, har öppnat mitt på Kyrkogatan, där Elon tidigare huserade. Elon i sin tur finns nu i Noret, vid Willys. Biografen expanderar och kommer inom kort att öppna ytterligare en biosalong.

Coop har visat intresse att etablera i Mora. Det har engagerat Moraborna och det har hållits ett informationsmöte om det den 19 juni.

Nya P-taxor

Måndag den 18 juni börjar nya regler och parkeringstaxor att gälla för de kommunala parkeringarna. Mer information om vad som gäller hittar du här.

Utbildning i digital förflyttning

Mora Köpstad har under våren genomfört en, av tre kurser, i digital förflyttning. Tio av medlemsföretagen i Mora köpstad var med vid första utbildningstillfället. 

Lokala handlingsplaner för besöksnäringen

Visit Dalarna, Dalarnas destinationsbolag, håller på med ett arbete för att ta fram lokala handlingsplaner i varje kommun för att se på viktiga frågor för varje kommun gällande besöksnäringen och hur varje ort kan utvecklas för att locka fler besökare. De har också fått igång flera kurser där besöksnäringsföretag finns med från Mora.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213