Fortsatt stark position för Moras handel

5 september 2018

Ange alt-text här.
Mora behåller sin starka position inom handeln. Det visar den senaste handelsstatistiken från 2017.

HUI Research har sammanställt handelsstatistiken för Sverige 2017 och där kan man se att Mora kommun har en fortsatt stark position som handelscentrum i Dalarna. Mora ligger kvar på ett totalt försäljningsindex på 132. Det är bara Borlänge och Malung-Sälen som har ett högre index. Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar. Försäljningsindex är uppdelat på dagligvaror och sällanköpsvaror samt totalt försäljningsindex.

Totalt ökade detaljhandelsomsättningen 2017 för Mora med 1% till 1,8 miljarder kronor. Malung-Sälen har den starkaste utvecklingen i Dalarna och ökar med 3%. Störst omsättning i Dalarna 2017 har Borlänge med 4,9 miljarder kronor, Falun med 3,7 miljarder kronor och därefter Mora. För Moras del har dagligvaruförsäljningen ökat i omsättning medan sällanköpsvaror har minskat en aning.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213