Fortsatt stark position för handeln i Mora

24 augusti 2017

Gågatan
Mora har en fortsatt stark position som centrum för handel i Dalarna. Det visar den senaste handelsstatistiken för Sverige 2016.

Mora har tillsammans med Malung-Sälens kommun länets näst högsta handelsindex med 132 i totalt försäljningsindex efter Borlänge. Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar. Handelsindex är uppdelat på dagligvaror och sällanköpsvaror samt totalt försäljningsindex. Det är HUI Research som tagit fram handelsstatistiken för Sverige 2016.

Framförallt Malung-Sälen och Älvdalens kommuner är starka på dagligvaruhandel. Dessa kommuner har en stor besöksnäring och det påverkar siffrorna för dagligvaruomsättningen. Även Mora har en bra försäljning av dagligvaror och omsatte 854 miljoner kronor. För sällanköpsvaror omsattes 901 miljoner kronor. Moras index för dagligvaror är nu 124 och för sällanköpsvaror är värdet 141. 2016 omsatte detaljhandeln i Mora totalt 1 755 miljoner kronor och Mora kommun har en stark position som handelsort i Dalarna. Omsättningen är något lägre än 2015 men ligger trots det på en hög nivå. Moras handel sysselsatte totalt 580 personer.

- De som handlar i Mora är förutom invånare i kommunen även besökare och genomfartsresenärer säger Kerstin Lingqvist näringslivsutvecklare på Mora kommuns utvecklingsenhet. Undersökningen turistekonomisk modell (se tidigare artikel), visar att det var ett bra år för besöksnäringen 2016. Statistik från Tillväxtverket och SCB visar också att antalet kommersiella gästnätter fram till maj 2017 har ökat i jämförelse med 2016 och vi ser också att det varit en bra sommar i Mora med många besökare. Dessa siffror bådar gott för en fortsatt stark position för handeln i Mora framöver.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213