Frukostmöte i Venjan

28 november 2018

Ange alt-text här.
Delar av föreningen Tomtens vänner vid båthuset
Drygt 40 personer deltog på morgonens frukostmöte i Venjan. Framtidsfrågor som Ångfartyget Tomtens öde, den analys som gjorts av den lokala ekonomin (LEA:n), fiberutbyggnad, upphandling med mera diskuterades.

Den 28 november hade kommunen ihop med intresseföreningen i Venjan bjudit in till ett frukostmöte i Venjan AIK:s lokaler.

Lina Nilsson berättade om den lokalekonomiska analys, LEA:n, som man gjort. Analysen innebär att man tittar på hur pengar och resurser strömmar inom och in/ ut ur området. Målet är så klart att resurser strömmar in och stannar i området i så hög utsträckning som möjligt. Tanken är att analysen ska följas upp för att komma till nytta.

Kennet Karlsson berättade om Ångfartyget Tomten. Fartyget är Europas äldsta ångfartyg och har en lång och brokig historia. Fartyget kom tillbaka till Venjanssjön efter att en förening bildats för ägandet. Tyvärr uppstod en brand vid reparationer och fartyget är nu under reparation igen och medel behövs för detta. Föreningen söker sponsorer och jobbar även med att söka olika stöd. Med sin historia och tillsammans med historien kring glastillverkningen på Sandön, kan fartyget komma att bli en besöksattraktion.

Andra frågor som kom upp var fiberutbyggnaden, upphandlingar mm.

Vi på Mora kommun tackar för ett bra möte och säger på återhörande och återseende. Imponerande engagemang från bygden!

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213