Handeln i Mora ökar för fjärde året i rad

23 augusti 2016

Mora stärker sin position som näst största centrum för handel i Dalarna och det från en redan hög nivå. Det är bara Borlänge som är större.

HUI Research har presenterat handelsstatistik för Sverige 2015 och där kan det glädjande konstateras att Mora kommuns detaljhandel ökar för fjärde året i rad. Mora har nu länets näst högsta handelsindex med 135 i totalt försäljningsindex. Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar.

2015 ökade dagligvaruhandeln i kommunen med 2% till 872 miljoner kronor och sällanköpsvaror med 10% till 895 miljoner kronor. Moras index för dagligvaror är nu 129 och för sällanköpsvaror är värdet 142. Totalt ökade detaljhandelsomsättningen 2015 med 6% till 1 767 miljoner kronor. Med det så har Mora kommun ytterligare stärkt sin position i Dalarnas handel, och det från en redan hög nivå.

- För Mora innebär det att 21 nya arbetstillfällen tillkom inom detaljhandeln som under året sysselsatte totalt 598 personer. De positiva siffrorna kan i grunden förklaras med Moras potential som regionstad, en mycket bra mix av butiksutbud och att 2015 var ett starkt år för besöksnäringen. Tack vare destinationsbolaget Siljan Turism som effektivt marknadsför regionen och handelsorganisationen Mora köpstad som utvecklar Moras handel, tar branschen tillvara de möjligheter som Moras attraktivitet ger, berättar Niclas Larsson näringslivsutvecklare på Mora kommuns utvecklingsenhet.

Graf över handelsomsättning Visa större bild

Källa: HUI Research & Resurs AB

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 01

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213