Handelssamarbetet fortsätter

5 oktober 2018

Ange alt-text här.
Mora kommun, fastighetsägarna, Mora Köpstad och Visit Dalarna har regelbundna möten för att utveckla handeln i Mora. Allt för att tillsammans arbeta för att utveckla handeln.

Det förbättrade samarbetet kom till efter den handelsutredning som Mora kommun lät genomföra 2016. Utredningen pekar ut de tydligaste utvecklingsområdena för handeln i Mora. Som en följd av det har flera olika arbetsgrupper börjat arbeta, ett exempel är en grupp för att förbättra parkeringssituationen, en annan arbetar med att ta fram riktlinjer för användandet av offentlig plats. Syftet med riktlinjerna är att de som vill använda allmän plats för olika ändamål, till exempel trottoarpratare, evenemang, tillfällig försäljning, ska veta vad som gäller. Det är också ett verktyg för att kunna korrigera om det dyker upp något som inte har tillstånd, eller inte följer dem.

Centrala Mora

Det är nog ingen som missat att Kyrkogatan har renoverats. Den invigdes i juli och sen dess har en del småjusteringar gjorts. En centrumvandring genomfördes runt Kyrkogatan innan invigningen. Effekter efter vandringen är bland annat målning av övergångsställen, justering av skyltning och beskärning av träd.

Arbetet med att få igång ett fritt wifi-nät längs Kyrkogatan är i stort sett klart. Nätet kommer att finnas tillgängligt närmaste veckorna.

Under hösten utvärderar Mora kommun parkeringstaxorna för de kommunala parkeringarna som började att gälla i juni. En viktig signal vi fått att ta med in i utvärderingen, och framtida planering, är att det måste vara enklare för utländska besökarna att göra rätt. Ett arbete för att se över taxor för även andra parkeringar, som inte ägs av Mora kommun, kommer att startas upp.

I höst öppnar Espresso House som flyttar in i delar av Åhléns tidigare lokaler, mycket positivt så klart. Dessvärre finns det fortfarande några tomma lokaler i Mora centrum, fastighetsägarna jobbar aktivt för att fylla dessa. Det finns en osäkerhet i branschen om var den är på väg vilket gör det svårt att attrahera etablerare.

Färnäs Kvarn

Handelsområdet Färnäs kvarn (ovanför Biltemarondellen) kommer under hösten och våren att färdigställas, klar kring midsommar 2019. Området är planlagt för skrymmande varor och det finns flera intressenter som vill etablera sig där.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213