Gemensamma tag för att utveckla Mora som handelsstad

5 februari 2018

Ange alt-text här.
Handeln är en viktig ingrediens i Moras näringsliv och har en stark ställning. Med tanke på kommunens befolkning är handelns omsättning anmärkningsvärt hög. Det är mycket tack vare besöksnäringen. För att behålla och utveckla attraktiviteten i handeln genomfördes, på uppdrag av Mora kommun, våren 2017 en utredning om Morahandelns utvecklingsmöjligheter. Den tar vid där 2007 års motsvarande utredning slutade och ger utblick fram till år 2025.

Mora har, tillsammans med Malung-Sälen kommun, Dalarnas näst högsta handelsindex. Handelsindex visar hur stor handeln är i förhållande till invånarantalet och vad handeln omsätter totalt och är ett vedertaget sätt att mäta en kommuns attraktivitet inom handeln.

Utredningen, som genomfördes av Thyréns, pekar på flera utvecklingsbara faktorer som är viktiga för fortsatt positiv utveckling. En av faktorerna som lyfts fram är vikten av samverkan mellan framför allt kommunen, fastighetsägarna och Mora Köpstad. Utredningen visar besöksnäringens stora betydelse för handeln, det blir då naturligt att även Visit Dalarna är en part i samverkan för handelns utveckling. Den fakta som finns i handelsutredningen tas nu om hand av en grupp med representanter från Mora kommun, Mora köpstad, fastighetsägarnätverket och Visit Dalarna i Mora. Gruppen tar fram en gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder för att befästa Moras roll som handelsstad.

En av framgångsfaktorerna som utredningen visar är att stärka Mora centrums status som handelsplats. Centrum är det handelsområde som unikt profilerar Mora, det är här handelns själ finns. Utredningen visar att Mora centrum bör utvecklas med ett djupare utbud av beklädnad och bättre fånga upp kundflödet från bland annat besöksnäringen, genom att vara flexibel efter säsong. Därför är samspelet mellan handel, restauranger och besöksnäring grundläggande.

Som ett led i att utveckla ett än mer attraktivt centrum har renoveringen av Kyrkogatan börjat. Hela renoveringen kommer att ge en bättre tillgänglighet, säkerhet, och trivsel för Moraborna och alla som besöker oss. Andra positiva förändringar som gjorts är förbättrad skyltning till centrums parkeringsplatser. En bra skyltning in till Mora centrum ligger också som en del i arbetet i och med den nya genomfarten. Den nya, förbättrade, genomfarten kommer att bli positivt för centrum, även om det kommer att bli en tillfällig begränsning under byggtiden.

De närmaste åren händer det mycket inom handeln, framför allt via den digitala utvecklingen. Handeln i Mora märker redan idag av konkurrens från e-handel, och fler andra faktorer kommer att påverka den framtida handeln. I det sammanhanget är det viktigt att konkurrera med andra kvalitéer som t.ex. service och tillgänglighet. Utredningen visar att trots förändrade förutsättningar och med annan konkurrens för den fysiska butiken kommer det att finnas ett växande marknadsunderlag för Morahandeln, vilket naturligtvis är positivt för Mora kommun som helhet.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213