Unikt projekt ska matcha nyanlända och arbetsgivare

5 april 2018
Ange alt-text här.
Under sex månader har ett så kallat KTP-projekt pågått på utvecklingsenheten i Mora kommun. Syftet har varit att utveckla kommunikationen av nyanländas kompetens mot näringslivet. Det är första gången ett KTP-projekt genomförts i offentlig sektor.

KTP står för Knowledge Transfer Partnerships och är en samverkansmodell mellan Högskolan Dalarna och näringslivet. Projektet i Mora kommun har gjorts i samarbete med Orsa kommun, Älvdalens kommun och Arbetsförmedlingen.

Behov av nätverk och lättillgänglig information

KTP-projektet avslutades i mars. Projektledare Karin Vikström har gjort en omvärldsanalys och kartlagt de lokala förutsättningarna, som bland annat visade på ett behov av att öka nyanländas tillgång till nätverk.

Undersökningarna visade också att man bör försöka lyfta fram individerna ur gruppen nyanlända och göra information från kommunerna och Arbetsförmedlingen, till både nyanlända och näringsliv, mer lättillgänglig.

Gemensam satsning över kommungränserna

Baserat på resultaten från omvärldsanalysen och kartläggningen utformades ett förslag till kommunikationssatsning som de tre kommunerna kan genomföra tillsammans. Satsningen går under namnet Nyanländ kompetens och består av ett flertal kommunikationsinsatser.

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska nu samordna sig och kommer sedan att lansera Nyanländ kompetens tillsammans, för att skapa en mer effektiv kommunikation och förbättra matchningen mellan nyanlända och näringsliv.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Stefan Sjöberg Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 39

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213