Kommunen upplåter sin mark för foder

12 juli 2018

Det är torka och brist på foder i hela landet. Mora kommun upplåter sina tillgängliga grönytor för slåtter till de djurägare som behöver. Dock är kommunens egen åker- och ängsmark till största delen redan utarrenderad.

Också i Mora har djurhållarna brist på foder. Jordbruksverket och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) uppmanar alla som har grönytor med gräs som fortfarande går att slå, att upplåta dem till djurägare.

Många markägare och djurhållare får kontakt med varandra via sociala medier, till exempel Foderhjälpen i Dalarna på Facebook.

Mora kommuns egna tillgängliga grönytor är begränsade, kommunen har dock slutat att slå och klippa gräs på sina marker.

Det bra att ringa och fråga om en viss yta tillhör kommunen och om den kan slås:
telefon 0250-260 00

Hästar

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Efraim Sandén Förvaltare väg/park
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Tel: 0250-262 14
  Växel: 0250-260 00
 • Karin Eriksson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-260 96

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213