Lokal handlingsplan för besöksnäringen

18 juni 2018

Ange alt-text här.
Visit Dalarna har tagit fram en ny besöksnäringsstrategi för Dalarna som sträcker sig till år 2030. Arbetet med att se på hur varje kommun drar nytta av strategin pågår i ett lokalt utvecklingsarbete, som ska ta Dalarna framåt mot de gemensamma mål som har satts upp.

Visit Dalarnas affärsutvecklare har tillsammans med varje kommun inlett ett lokalt utvecklingsarbete, där de tillsammans ska ta fram handlingsplaner för besöksnäringen. Planerna blir ett viktigt verktyg för att stämma av årliga insatser, aktiviteter samt rollfördelning.

Besöksnäringen i Mora

Visit Dalarna är ett destinationsbolag som bygger på samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner och besöksnäringsföretagen i Dalarna. Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i Mora kommun. Mora har ett strategiskt läge i Dalarna och knutpunkt för stora delar av Dalarnas besöksnäring. Den totala omsättningen för besöksnäringen i Mora, där inresande besökare och genomfartstrafiken räknas in, beräknades 2016 vara drygt 1,3 miljarder kronor och gav sysselsättning för totalt 710 personer. (RESURS TEM 2016).

Lokal handlingsplan för 2018-2020

Arbetet med de lokala handlingsplanerna ska anpassas efter de lokala förutsättningarna i varje kommun och utgår från en nulägesanalys och befintliga styrdokument. Dialogen i respektive kommun handlar bland annat om att få fram viktiga frågor för respektive kommun gällande besöksnäringen och hur varje ort kan utvecklas för att locka fler besökare. Visit Dalarna är den organisation som leder arbetet, men de är bara en av de aktörer som kommer att arbeta med genomförandet. För Moras del så har dialogen börjat med kommunen men även näringen kommer att bli involverade i arbetet.

Ett första steg i arbetet med Moras handlingsplan är att börja med en inventering och analys inom temaområdena Outdoor barmark, Outdoor vinter, kultur och livsstil samt evenemang. Samtidigt har viss del av arbetet redan påbörjats där insatser görs i projektform inom kultur och outdoor.

Kontakta gärna Maria Bälter, Visit Dalarnas affärsutvecklare i Mora, tel 010-600 29 36 om det lokala utvecklingsarbetet för besöksnäringen i Mora.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Kontakt

Kontakta gärna Maria Bälter, Visit Dalarnas affärsutvecklare i Mora, tel 010-600 29 36 om det lokala utvecklingsarbetet för besöksnäringen i Mora.

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213