Löpande insikt -en servicemätning av Mora kommuns myndighetsutövning

30 maj 2016

Flygbild över Mora centrum

Mora kommun har anmält sitt deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Löpande insikt.
Löpande insikt är en undersökning där en enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. I första hand kommer enkäten att gå ut via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Resultaten kan respektive förvaltningschef följa via ett webbverktyg som på ett tydligt sätt åskådliggör NKI (nöjd kund-index) och utvalda servicefaktorer över tid. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras


– Insikt gör det möjligt för kommunen att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning. Det är därmed ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling och vi kan se på vilka områden vi gör ett gott jobb och var vi behöver förbättra oss, säger Mora kommuns kommundirektör Peter Karlsson. I och med att det är en undersökning som görs fortlöpande så kommer vi att kunna se om särskilda insatser som vi genomför ger resultat fortsätter Peter Karlsson.
De första enkäterna kommer att skickas ut inom kort till de företag och privatpersoner som varit i kontakt med kommunen under våren 2016. För privatpersoner är det främst bygglovsärenden som kommer i fråga.


– Vi hoppas att alla som får en enkät tar sig tid de få minuter det tar att svara på enkäten så att vi får möjlighet att jobba med de områden där vi fått mindre bra resultat, men det är även viktigt för oss att veta när vi gjort ett bra jobb så att vi kan fortsätta och bygga vidare på det som är positivt. I och med att enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult så är enkätsvaren helt anonyma. Vi på kommunen ser inte de enskilda enkätsvaren utan vi tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg. Fram emot hösten hoppas vi att det kommit in tillräckligt många svar så att vi ska kunna publicera resultaten på vår webbplats mora.se, säger Ulla Karlsson, näringslivsutvecklare på Mora kommuns utvecklingsenhet, som är ansvarig kontaktperson för Mora kommuns deltagande i SKLs Löpande insikt.


Undersökningen Löpande insikt pågår under hela 2016.  – Vi kommer att utvärdera i höst och om vi ser att vi får den nytta av Löpande insikt som vi tror kommer vi att fortsätta även under 2017, avslutar Peter Karlsson.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213