Medfinansiering till integrationsprojekt Samma Lika

7 juni 2016
Ange alt-text här.

Kommunstyrelsen fattade den 31 maj beslut att medfinansiera ett integrationsprojekt som ägs av Mora Församling, Svenska kyrkan. Projektet syftar till att via föreningslivet integrera de asylsökande i det svenska samhället, där både de asylsökande lär känna invånarna i Mora liksom de boende i Mora då möter de asylsökande. Målgruppen som berörs är både barn, unga och vuxna asylsökande boende på Gesunda asylboende samt bosatta hos familjer eller HVB-boenden. Projektet berör även de medlemmar i KAIS Mora, Mora IK och i IFK Moras föreningar. Målet är att genom föreningslivet ge asylsökande möjlighet att aktivera sig och integrera sig i det svenska samhället samt att projektet skapar förutsättningar för föreningarna att också utveckla sina verksamheter

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 juni 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213