Mora klättrar rejält i Svenskt Näringslivs kommunrankning av företagsklimatet 2017

26 september 2017

dalahäst
Mora hamnar på plats 79 av totalt 290 och klättrar 84 platser i rankningen jämfört med förra året. Mora har därmed gjort den tredje bästa klättringen av Sveriges alla kommuner. Vad har då Mora gjort för att förbättra resultatet? De enkätsvar som ligger till grund för rankningen visar ett bättre betyg på flertalet områden, t ex företagens syn på tjänstemännens attityder till företagande.

Mora kommun arbetar långsiktigt och målmedvetet med den näringslivsstrategi som togs fram i samarbete med företagen i Mora år 2014. Strategin handlar om att arbeta med fyra fokusområden som är viktiga för näringslivet i Mora: trafik och infrastruktur, kompetensförsörjning, mark- och planberedskap och kommunikation, dialog och service till företagarna.

Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande, ser positivt på resultatet. ”Det är riktigt glädjande att företagens uppfattning om kommunens attityder och bemötande har förbättrats. Näringslivsklimatet betyder mycket för utvecklingen av kommunen. Det finns en god entreprenörsanda och en fin samarbetsvilja bland företag, föreningar och Morabor överlag. Många gånger pratar man om resurser när den viktigaste resursen är vi själv och vårt bemötande och förhållningssätt. Att ha fokus på god service och gott bemötande är något vi pratar om mycket och betonar att det är viktigt.

Vi kommer inte luta oss tillbaka utan fortsätta på inslagna linjen. Vi vill nå ett ännu bättre resultat. Mora ska vara en bra kommun att bedriva företag i”, avslutar Anna Hed.

För att ta del av rapporten, besök www.foretagsklimat.se

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Caroline Smitmanis Smids Utvecklingschef
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213