Mora kommun har Sveriges bästa brandtillsyn

25 april 2017

Mora kommun har Sveriges bästa brandtillsyn, det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsservice gentemot företag.
Mora kommun har deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Löpande Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. De myndighetsområden som ingår i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Alla företag som haft ett ärende inom respektive myndighetsområde har fått en enkät med ett antal frågor att besvara och utifrån svaren räknas det ut ett Nöjd-Kund-Index (NKI).


NKI totalt för Mora kommun under 2016 blev 70, på en skala 0–100, vilket innebär att kommunens service till företagen sammantaget bedöms vara hög. När Mora kommun deltog i samma undersökning 2011 blev NKI 62, knappt godkänt. De största förbättringarna ser vi inom myndighetsområdena brandskydd och serveringstillstånd, säger Ulla Karlsson, näringslivsutvecklare, som är kommunens ansvariga för undersökningen. Serveringstillstånd, som hade ett NKI på 68 för år 2011, har nu ett NKI på 79, en rejäl förbättring. Genomsnittligt NKI i landet för Serveringstillstånd är 74, det innebär att Moras NKI på 79 placerar Mora på en 18 plats i rankingen.
En ännu större förbättring ser vi för Brandskydd som har gått från ett NKI på 68 till 93. Det genomsnittliga NKI-resultatet för Brandskydd i landet är 80, vilket är ett mycket högt betyg och Mora kommuns NKI på 93 är alltså bäst i Sverige.


Peter Bäcke, ställföreträdande räddningschef och den som är ansvarig för brandtillsynen berättar att de jobbat med fortlöpande utbildning av sin personal och att de hela tiden finjusterar processen för att göra tillsynen rättssäker. Vi har också jobbat mycket med att hjälpa företagen och påtala de brister vi ser, säger Peter Bäcke. Vi har även förstärkt upp med fler personer som genomför tillsynen och de är duktiga på att förmedla budskapet och har ett engagemang och ett genuint intresse av det brandförebyggande arbetet. Det är verkligen roligt att få ett kvitto på att vi är på rätt väg avslutar Peter Bäcke.

Brandbil
Mora brandkårs tillsynsarbete får bäst betyg i Sverige
 
Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 april 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
 • Peter Bäcke Stf. Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
  Tel: 0250-267 55

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213