Mora kommun har näst lägst arbetslöshet i länet

1 januari 2018

Under 2017 hade Mora kommun näst lägst arbetslöshet i Dalarna efter Säter. Enligt Arbetsförmedlingens prognos om arbetsmarknaden 2018 kommer arbetslösheten i Mora kommun vara fortsatt låg.

Arbetsförmedlingen har gjort en prognos om hur arbetsmarknaden kommer att se ut i Sverige det kommande året. Dalarna har under år 2017 haft lägre arbetslöshet än resten av Sverige, där bara Jämtlands län i norr har legat på en lägre nivå. Enligt uppgifter från kvartal två och tre under 2017 låg arbetslösheten i Mora på 3,7 procent, vilket är näst lägst efter Säter som låg på 3,1 procent.

En alltför låg arbetslöshet kan dock leda till att det blir svårt att tillfredsställa behovet av arbetskraft. Inom näringslivet är transportbranschen hårdast drabbad, där mer än 40 procent av företagen i Dalarnas län uppger brist på arbetskraft under de senaste sex månaderna. I mer än en tredjedel av fallen lyckades man inte rekrytera någon överhuvudtaget i Dalarnas län.

- Mora kommun arbetar aktivt med att förebygga kompetensbristen i det lokala näringslivet. Exempelvis har kommunen i nära samverkan med tillverkningsindustrin ansökt om att få bedriva en yrkeshögskola med inriktning robotteknik, automation och datorsystem, säger Stefan Sjöberg, näringslivsutvecklare på Mora kommun.

I den offentliga sektorn är bemanningsläget inom både vård och omsorg samt utbildning fortsatt kritiskt och kommer förvärras ytterligare under kommande år. Det beror delvis på att det är svårt att hitta personal inom yrken där det krävs någon form av certifiering. Bristen kommer också bli allt större i takt med att många anställda inom omsorgssektorn i Dalarna går i pension.

Arbetskraftsbristen i länet kan kopplas till att en stor förändring skett bland de arbetssökandes utbildning. För tio år sedan hade 54 procent av de arbetslösa gymnasiekompetens, idag är den nere på 36 procent. De som söker jobb idag har alltså en betydligt lägre kompetensnivå idag än för tio år sedan. Inom flera branscher märks också en tydlig efterfrågan på mer kvalificerad arbetskraft än tidigare. Framförallt inom industrin behövs en högre utbildningsnivå när man ska ersätta de som går i pension.

Det finns alltså betydligt färre som uppfyller kompetenskraven idag än för några år sedan. Det leder till brist på arbetssökande med lämplig kompetens, samtidigt som det inte finns många jobb att söka för den som inte har gymnasiekompetens.

Du kan läsa hela prognosen på arbetsförmedlingens hemsida.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 december 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Stefan Sjöberg Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 39

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213