Mora kommun klättrar i näringslivsranking

2 oktober 2018

Näringslivsstrategi
Moras företagsklimat fortsätter att förbättras enligt Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Mora placerar sig som nummer två i Dalarna.

Idag offentliggörs rankingen av Sveriges kommuners näringslivsklimat. Mora fortsätter klättra från förra årets 79:e plats till 69 av landets 290 kommuner. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) är så klart nöjd:

- Det är glädjande att vårt företagsklimat fortsätter att stiga. Vårt strategiska arbete som planerats och tagits fram tillsammans med näringslivet ger resultat. I Mora står vi inför stora utmaningar så därför är ett gott företagsklimat viktigt för framtida utveckling och tillväxt säger Anna Hed kommunstyrelsens ordförande. 

Mora kommun arbetar långsiktigt och målmedvetet med den näringslivsstrategi som togs fram i samarbete med företagen i Mora år 2014. Strategin handlar om att arbeta med fyra fokusområden som är viktiga för näringslivet i Mora: trafik och infrastruktur, kompetensförsörjning, mark- och planberedskap och kommunikation, dialog och service till företagarna. De enkätfrågor som företagen svarat på används också för att rikta insatserna rätt.

Fakta:

Vad är näringslivsklimat?

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213