Mora på plats 163 i Svenskt Näringslivs kommunrankning av företagsklimatet

20 september 2016

Flagga med Mora kommuns logotype
 

Mora tappar 39 platser i rankningen jämfört med förra året. Mora kommun ser nu över enkätsvaren som ligger till grund för rankningen, för att förbättra förutsättningarna för kommunens företagare.

Det finns ingen enskild anledning till varför Mora tappar i ranking. De flesta enkätsvar visar något sämre betyg på flera områden. Till exempel har betyget för kommunens service till företagarna minskat från 3,04 under 2015 till 2,78 för 2016.

- Näringslivet är oerhört viktigt för utvecklingen i Mora kommun och därför ser vi allvarligt på att betygen minskar. Vi kommer att vidta åtgärder, säger kommunalråd Anna Hed (C)

Utveckling av Forum Mora och kommunens upphandling
Utvecklingsenheten som ansvarar för näringslivsfrågor i Mora kommun ska nu analysera resultatet av enkäten för att se vilka områden kommunen behöver förbättra. Samtidigt har kommunen under hösten påbörjat flera aktiviteter som på sikt ska leda till ett bättre företagsklimat. Forum Mora erbjuder företagare en kontaktperson som hjälper till med att samordna möten och kontakter inom kommunen. Inom projektet Forum Mora arbetar kommunen just nu med att se över taxor och avgifter och förbättra kommunens service till företagare. Kommunen har också börjat ett arbete med att hitta former för att skapa en tidig dialog med företag inför upphandlingar.

Om enkäten Företagsklimat
Svenskt näringsliv genomför varje år sin undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Av Moras cirka 2000 företag har 195 företag fått enkäten och 94 svarat. De flesta företagare som svarat har varit i kontakt med kommunen i samband med tillståndsärenden, upphandlingar eller företagsbesök.

Länk till själva enkäten med alla svar

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Caroline Smitmanis Smids Utvecklingschef
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213