Moras brandkår bäst i Sverige igen

2 maj 2018
nöjd kund index

Mora kommun har för andra året i rad Sveriges bästa brandtillsyn, det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsservice gentemot företag. Kommunens Miljö- och hälsoskydd har också de gått bra och står för den största ökningen av Nöjd-Kund-Index i Sverige.

Mora kommun deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Löpande Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. De myndighetsområden som ingår i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Alla företag som haft ett ärende inom respektive myndighetsområde har fått en enkät med ett antal frågor att besvara och utifrån svaren räknas det ut ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Resultatet av Löpande Insikt presenteras i SKL:s rapport Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017.

NKI totalt för Mora kommun under 2017 blev 73, på en skala 0–100, vilket innebär att kommunens service till företagen sammantaget bedöms vara hög. I mätningen förra året var det totala NKI 70, det innebär att Mora klättrar från 92: a plats till 69:e plats i jämförelse med övriga deltagande kommuner, berättar Ulla Karlsson, näringslivsutvecklare och Mora kommuns kontaktperson för undersökningen. Det innebär att det är många företagare som är nöjda med den myndighetsutövning som kommunen bedriver. Extra nöjda är företagen med vår brandtillsyn, det är jätteroligt att Mora Brandkår lyckats behålla topplaceringen från förra året. Dessutom har miljö- och hälsoskydd klättrat från att ha ett av Sveriges sämsta NKI till att nu vara på en fin 17:e plats med ett NKI på 77 mot 57 förra året, den ökningen är bäst i Sverige.

Förutom rapporten från SKL kommer vi att få en analys av enkätsvaren från konsulten som genomfört undersökningen. Där kommer vi att se mer vad som vi gör bra och var vi har våra förbättringsområden som vi kan arbeta vidare med för att bli ännu bättre på att vara kommun för våra företagare, avslutar Ulla Karlsson.

Länk till Öppna jämförelser Företagsklimat 2017, pdf öppnas i nytt fönster

 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 04

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213