Enkät från kommunen -NKI Löpande insikt

18 april 2018
bygge hus planering
Har du ansökt om bygglov, serveringstillstånd eller haft tillsyn från Miljökontoret eller Brandkåren? Då kommer du att få en enkät, NKI Löpande Insikt, med frågor om hur du upplevt att kommunen hanterat ditt ärende.

För tredje året i rad kommer Mora kommun att delta i Sveriges Kommuner och Landstings -SKL:s undersökning NKI Löpande Insikt. Tack vare mätningarna av Nöjd-Kund-Index (NKI) ser vi inom vilka områden vi behöver förbättra vårt arbete, men också vad vi gör som är bra. Just nu väntar vi på att resultatet för 2017 års mätning som släpps den 2 maj och presenteras på näringslivsfrukosten den 3 maj.
Som ett resultat av tidigare NKI-mätning har vi bland annat genomfört en workshop där politiker, handläggare och företagare möttes för att skapa förståelse för varandras roller. Vi har också fått in synpunkter på att kontrollrapporten som lämnas vid livsmedelstillsynen är svårbegriplig och har bytt ut den mot en som är uppbyggd på ett mer pedagogiskt sätt säger Ulla Karlsson på utvecklingsenheten, som är kontaktperson för Mora kommuns deltagande i undersökningen.
De flesta enkäterna kommer att gå till företagare, det är främst bygglovsärenden som berör privatpersoner. Vi hoppas att du som får en enkät ställer upp och svarar på den, även om du gjorde det förra året så är det viktigt för oss att du svarar i år igen, avslutar Ulla Karlsson.

 

Fakta NKI-Löpande insiktsmätningen
NKI Löpande insikt är en undersökning där en enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med Mora kommun inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
I första hand kommer enkäten att gå ut via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras. Enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult vilket innebär att enkätsvaren är helt anonyma. Kommunen tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg och genom SKL:s rapport Öppna jämförelser, Företagsklimat – En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, där jämförs kommunerna som deltar i undersökningen med varandra.
Här kan du läsa mer om undersökningen

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213