Ny kontrollrapport underlättar för livsmedelsföretagare

13 april 2018

Miljöchefen Camilla Björck visar upp nya kontrollrapporter för livsmedelstillsyn
Camilla Björck, miljöchef på Mora Orsa Miljökontor, visar upp de nya kontrollrapporterna

Mora Orsa Miljökontor har lyssnat på företagarnas synpunkter och byter ut kontrollrapporten som används i samband med livsmedelstillsyn.

Flera livsmedelsföretagare har påpekat att kontrollrapporten som Miljökontoret använt i samband med livsmedelstillsyn är svårläst och svårbegriplig med otydliga motiveringar. Miljökontoret har lyssnat på företagarna och bytt ut den till en kontrollrapport som Livsmedelsverket tagit fram i samverkan med kommuner och företagare. Camilla Björck, miljöchef på Mora Orsa Miljökontor, berättar att det är flera kommuner i Dalarna som börjat använda den nya kontrollrapporten, vilket underlättar för företagare som har verksamhet i flera kommuner.

På rapportens första sida ser företagaren direkt om inspektionen är med eller utan avvikelser. En stor grön bock visar på ett positivt resultat medan ett rött kryss visar att det finns avvikelser. Det framgår också tydligt vad som kontrollerats och vad det är som avvikit. På sidan två finns mer information om vad som avvikit och vad som händer sedan. Där finns även övrig information om sådant som inspektören och företagaren diskuterat under kontrollen.

-Användandet av en ny kontrollrapport är ett led i vårt ständigt pågående förbättringsarbete och vi är tacksamma för synpunkter som vi får in från företagare, det hjälper oss att göra ett bättre arbete avslutar Camilla Björck.

 

Fakta livsmedelskontroll

Miljökontoret arbetar med att bedriva kontroll över kommunernas alla livsmedelsanläggningar. Syftet med kontrollen är att minska riskerna för att människor ska bli sjuka. Syftet är också att säkerställa att konsumenterna inte blir vilseledda och att skydda konsumenternas intressen.

I Mora och Orsa kommuner finns cirka 300 livsmedelsanläggningar. Till dessa räknas restauranger, butiker, skolkök, förskolekök, vattenverk, gatukök, kiosker, livsmedelsindustrier m.m.

Här kan du läsa mer om livsmedelskontroll

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213