Ny utvecklingschef i Mora kommun kommer från Moras kulturförvaltning

23 mars 2016

Caroline Smitmanis Smids, ny utvecklingschef

Kommunstyrelsen beslutade på mötet den 22 mars att ge kommundirektören i uppdrag att fullfölja tillsättningen av utvecklingschef genom anställning av Caroline Smitmanis Smids. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 maj 2016.
 
Caroline Smitmanis Smids har en bakgrund som kultur och bibliotekschef i Mora kommun och är bördig från Mora. Hon har en utbildning från kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet samt bibliotekarieexamen från Högskolan i Borås. Sedan maj 2015 har Caroline varit tillförordnad Näringslivs- och utvecklingschef I Mora kommun vid sidan om uppdraget som kulturchef. Näringslivs- och utvecklingsenheten ansvarar för strategiskt arbete inom områdena näringslivsutveckling, miljö, energi och klimat, folkhälsa, arbetsmarknad, samhällsplanering, mark- och exploatering, besöksnäring och marknadsföring.
 
-      Jag är en engagerad och kommunikativ chef med stort intresse av förändringsprocesser där delaktighet och samarbete har varit viktiga framgångsfaktorer. Jag drivs av ett genuint intresse för samhällsutveckling och av att ha möjlighet att göra skillnad. Att känna meningsfullhet är viktigt för mig, säger Caroline Smitmanis Smids. Fokus på mål och resultat är basen i mitt ledarskap och arbetssätt och min erfarenhet är att en gemensam bild av vart vi är på väg, är nyckeln till framgång i verksamhetsutveckling. I de verksamheter jag ansvar för är dialogen och mötet med medarbetare och medborgare både väsentligt för kvalitet och utveckling, och berikande att få vara en del av. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna på utvecklingsenheten och alla de viktiga samarbetsparter som finns, få arbeta med kommunens målbild att Mora år 2022 är en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och erbjuder möjligheter för människor att trivas, utvecklas och framför allt leva ett aktivt liv.
 
Mora kommun har alltid fokus på att rekrytera rätt chefskompetens för den situation och utveckling verksamheten befinner sig i. Att kommunen också kan erbjuda intern karriärutveckling för att behålla viktig chefskompetens är en strategisk framgångsfaktor i målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. Läs mer om att arbeta i Mora kommun och lediga jobb: www.mora.se/Naringsliv--arbete/Jobba-i-Mora-kommun

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 mars 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213