Positiv utveckling av Moras företagsklimat

15 maj 2018

Ange alt-text här.
Företagsklimatet i Mora är fortsatt gott! Siffror från Svenskt Näringsliv visar att företagsklimatet i Mora har en positiv utveckling. Företagarnas sammanfattande omdöme har ökat i år, från 3,6 till 3,8 på en sexgradig skala.

Totalt har 105 företag i Mora svarat på frågorna kring hur de upplever företagsklimatet i kommunen. Den primära målgruppen som är med i undersökningen är företag med minst en anställd (740  i Mora kommun). Mora hamnar på tredje plats i Dalarna efter Rättvik och Vansbro kommuner.

Det är en positiv utveckling på bred front. Företagen upplever att politikernas attityder till företagande samt dialogen med kommunledningen ökat markant men det gäller även kommunens information och tjänstemännens attityder till företagande som också ökat.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 04

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213