Uppåt för företagsklimatet i Mora

22 maj 2017

Gågatan i Mora

Bättre attityd, dialog och service gentemot företagen. Siffror från Svenskt Näringsliv visar att företagsklimatet i Mora har förbättrats det senaste året. Omdömet stiger från 3,3 till 3,6 på en sexgradig skala, vilket är bäst betyg sedan 2011.

Totalt har 92 företag i Mora svarat på frågor kring hur de upplever företagsklimatet i kommunen. I Dalarna är Mora en av de kommuner som utvecklats allra bäst.

Företagen upplever att kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande har förbättrats. Det gäller även kommunens information och service till företagen samt dialogen mellan kommunledning och företag.

– Jag är väldigt glad och stolt över den positiva utvecklingen. Näringslivsklimatet betyder mycket för utvecklingen av Mora. Det finns en god entreprenörsanda och en fin samarbetsvilja bland företag, föreningar och Morabor överlag, säger kommunalråd Anna Hed (C) och fortsätter:

– Mora är inne i en positiv utvecklingsfas med många stora investeringar och företagsutveckling inom olika branscher. Det finns samtidigt många utmaningar, framförallt gällande kompetensförsörjning, bostadsbrist och behovet av fungerande infrastruktur.

Fortsatt arbete för ännu bättre företagsklimat

Precis som många andra dalakommuner får Mora svagare betyg när det gäller väg-, tåg- och flygförbindelser i kommunen. Ett annat utvecklingsområde är tillgången till relevant kompetens. Mora kommuns myndighetsutövning får också lägre betyg även om företagen upplever en förbättring gällande tillämpningen av lagar och regler samt hanterandet av kommunala upphandlingar.

– För kommunens del visar undersökningen att ett resultatinriktat arbete ger utdelning, men vi kan inte luta oss tillbaka utan nu måste vi fortsätta på den inslagna linjen för att få ett ännu bättre företagsklimat, avslutar Anna Hed.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213