Turismen i Mora kommun ökade 2016

15 februari 2017

bad, camping
Under 2016 ökade antalet gästnätter i Mora kommun jämfört med året innan med drygt 7 procent. Av den ökningen utgör utländska övernattningarna ca 1 procent. Det innebär att Mora fortsätter sin stigande trend som ett attraktivt resmål.

Mora håller ställningarna som ett starkt besöksmål i Dalarna. Det visar siffror från Tillväxtverket och SCB som nyligen presenterats. Totalt övernattade 258 991 besökare inom Mora kommun 2016, det är en ökning med 7,7 procent jämfört med året innan. Av dessa var 48 173 utländska gäster, den gruppen ökade med 1 procent jämfört med 2015. Statistiken avser kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping.

- Det är glädjande siffror. Dalarna i stort minskade lite förra året, men vi i Mora fortsätter den ökning vi sett de senaste åren. Det tyder på att Mora är fortsatt attraktivt som destination och vi ser så klart positivt på besöksnäringens utveckling under 2017, säger Kerstin Lingqvist, näringslivsutvecklare på Mora kommun.

Av Sveriges totala besöksnäring ligger Dalarna på en stabil fjärdeplats efter storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213