Dialogseminarium för att möjliggöra ett ökat bygganden i norra Dalarna

13 mars 2018

Ange alt-text här.
Ett samarbete mellan kommunerna i norra Dalarna och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier har nyligen inletts. Syftet med det är att få bättre förståelse för varandras förutsättningar och därigenom kunna ge fler och bättre anbud på offentliga upphandlingar och skapa fler arbetstillfällen lokalt.

Det var mycket folk i cafeterian på KAIS Moras hemmaarena Unihoc Arena. Ett 30-tal representanter från den lokala byggbranschen och från kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen träffades för första gången den 15 mars i ett samarbete arrangerat av Mora kommun och Sveriges byggindustrier. På mötet inledde Mikael Granlund och Henrik Junzell från byggbranschen och berättade om branschens värdegrunder och sina etiska regler i affärer. Sedan tog kommunerna och de kommunala bostadsbolagen över scenen och  informerade om de bygg- och entreprenadprojekt som man har i röret. Det visar sig vara en hel del om man lägger ihop de tre kommunernas investeringar, många stora renoveringar ska påbörjas, förskolor, skolor och bostäder finns i planerna. Den informationen uppskattades av den konjunkturberoende byggbranschen.

Mikael Granlund fortsatte med ett föredrag om vad som händer när en kommun lägger ut en upphandling på ett byggprojekt. Ett bygge är komplext och det är många saker som ska samlas in för att kunna lämna ett anbud. Byggbranschen är personalintensiv, och finns det inte jobb på ett ställe så söker man projekt någon annanstans. Därför är det värdefullt att få reda på vad som är på gång i god tid, så man har beredskap när en upphandling kommer ut. Vet branschen det är chansen större att kommunerna får fler och bättre anbud på sina upphandlingar.

Mötet sammanfattades av Niclas Larsson från Mora kommun och Mikael Granlund från Sveriges byggindustrier som konstaterade att det varit en lyckad eftermiddag, då det har kommit många inspel från både kommunerna och branschen om hur man förbättrar processerna inför, under och efter upphandlingarna.

- Samarbetet kommer att fortsätta och nästa träff planeras under hösten säger Niclas Larsson näringslivsutvecklare på Mora kommuns utvecklingsenhet.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 01

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213