Vad händer i samarbetet kring handeln i Mora?

19 april 2018
Ange alt-text här.

Både små och stora åtgärder arbetas det med för att utveckla handeln i Mora. Här följer en uppdatering om vad som händer.

Våren 2017 togs en utredning om Morahandelns utvecklingsmöjligheter fram. I den framkom både generella åtgärder som brukar främja handeln och också unika faktorer som är viktiga för fortsatt positiv handelsutveckling i Mora centrum. För att ta hand om det som kom ut av utredningen arbetar en grupp med representanter från Mora kommun, Mora Köpstad, fastighetsägarnätverket i Mora centrum och Visit Dalarna i Mora.

Gruppen har tagit fram en lista på åtgärder för att främja handeln, listan betas av och uppdateras kontinuerligt. Samarbete för utveckling sker också i Mora Köpstads och Visit Dalarnas nätverk. Samverkan är en viktig framgångsfaktor, det vet vi och det påpekas också i handelsutredningen.

Vad är det som händer och har hänt utifrån de åtgärder som gruppen har listat?

- Renovering av Kyrkogatan. Som ett led i att utveckla ett än mer attraktivt centrum pågår renoveringen av Kyrkogatan. Hela projektet kommer att ge en bättre tillgänglighet, säkerhet, och trivsel för Moraborna och alla besökare. På den här sidan kan man följa vad som sker varje vecka.

- En samverkan sker sedan tidigare med hur man skyltar vid och till butikerna. Skyltningen ses över för att få en bra helhetslösning.

- Fastighetsägarna jobbar hela tiden för att fylla de tomma butiksytorna. Det är ett arbete som tar tid eftersom man är mån om mixen av handel i centrum och intresset hos etablerare. Mora är intressant bland både kedjor och unika butiker, att det tar tid kan bero på planering av ytor och om företagen etablerar på flera platser enligt en tidplan.

- Flera fastighetsägare, har renoverat eller rustar sina byggnader. Dalarnas Försäkringsbolag har dessutom i början på året tagit över fastigheten på Klocktorget vid Vasaloppsmålet.

- För att lättare hitta till de parkeringar som finns i centrum har Mora kommun förbättrat skyltningen till centrums parkeringsplatser. Den nya skyltningen gör att det är lättare att hitta med bil mellan parkeringarna om det skulle vara fullt.

- Mora har många utländska besökare som kommer under olika delar av året. För att få mer kompetens om att möta internationella kunder kommer Visit Dalarna tillsammans med Mora Köpstad att arrangera föreläsning om exportmognad. De kommer också att verka för att fler restauranger kan översätta sina menyer till fler språk.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213