Vår myndighetsutövning lyfter Mora

26 oktober 2016

Intervju olika roller inom Myndighetsutövning Visa större bild
Workshopen inleddes med en TV-soffa
Under tisdagen samlades tjänstemän som jobbar med brandtillsyn, bygglov, serveringstillstånd, livsmedelstillsyn, miljötillsyn och markupplåtelser i Mora kommun för att tillsammans jobba fram hur myndighetsutövning är när den är som bäst. Temat för dagen var ”Vår myndighetsutövning lyfter Mora”.


Workshopen är startskottet för projektet Nya Forum Mora som kommit till för att vända en sjunkande trend för Mora kommuns myndighetsutövning i de olika rankingar som genomförs av näringslivets intresseorganisationer. Målet med dagen var att komma fram till vad som är viktigast att fokusera på och ta fram prioriterade områden samt att skapa en dialog mellan handläggare på olika förvaltningarna med olika professioner och lära av varandra. Vi ska vara bra på att vara kommun, hur vi ska vi på bästa sätt förbättra vår myndighetsutövning utan att tumma på regelverket som vi som kommun har att förhålla oss till.


Dagen inleddes med en ”TV-soffa” där Caroline Smitmanis Smids, utvecklingschef, intervjuade Elisabeth Åkärbjär, miljöinspektör, Malin Höglund, politiker och Teresa Bergkvist, regionchef på Svenskt Näringsliv Dalarna. Utifrån sina olika roller fick de ge sin syn på myndighetsutövning och berätta hur en arbetsdag kan se ut för att ge en bakgrund och stimulera deltagarna i workshopen till goda samtal.


Därefter fick deltagarna jobba parvis och intervjuade varandra utifrån ett styrkebaserat tankesätt. Hur ser det ut år 2018? Hur har vi lyckats tillfredsställa såväl lagkrav som vår egen arbetsmiljö och också skapat förståelse för vårt arbete såväl internt som bland företagare? Hur har vi skapat en trygghet i rollen som myndighetsutövare? Vad har vi lärt av varandra? Hur kommunicerar vi? Hur har vi lyckats kommunicera förväntningar och krav? Var några av de frågeställningar som diskuterades i dagen första pass. Därefter strålade man samman i grupper kring ett antal frågeställningar som kommit fram under de parvisa intervjuerna och dagen mynnade ut att fem fokusområden plockades fram. Tillit, målbild, ökad förståelse, kommunikation och att skapa ett ”samhällsutvecklingens hus” var de områden som prioriterades. Arbetsgrupper bildades kring de olika områdena och en handlingsplan för det fortsatta arbetet med fokusområdena togs fram. Både politiker och företagare kommer att bjudas in till möten för att skapa en dialog och även för att stämma av att vi är på rätt väg. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med de olika fokusområdena och att det på sikt kommer att göra skillnad för våra företagare och övriga kommunmedborgare.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213