Skola-Näringsliv

Kommunerna har en central roll för att säkra att den framtida arbetskraften har rätt kompetens. För att de befintliga företagen och kommunen ska kunna finnas kvar och utvecklas krävs att vi kan möta den kommande arbetskraftsbristen med kompetensutveckling och rekrytering. Det innebär bland annat att utbildningar måste synkroniseras och marknadsföras mot arbetsmarknadens behov.

Näringslivskontoret bedriver på olika sätt samarbete med Mora Gymnasium och andra utbildningsanordnare.

UF logo Visa större bild

Ung företagsamhet

Varje år driver elever i årskurs 3 på gymnasiet UF-företag (Ung Företagsamhet). För de elever som läser på Ekonomiprogrammet är det obligatoriskt att driva ett UF-företag.  Näringslivskontoret finns med som bollplank för UF-lärarna och deltar i juryarbetet när bästa UF-företag ska utses. Vi har prisutdelning och mässa för UF-företagarna i samband med kommunens näringslivsfrukost. Näringslivskontoret ser det som naturligt att stödja alla former av utbildning inom företagande och entreprenörskap.

Besöksnäringscollege

Besöksnäringscollege, BNC, är ett nytt samarbete mellan besöksnäringen och regionala utbildningsanordnare. Syftet är att arbeta gemensamt mot samma mål och få en samlad stark kraft för utvecklingen av besöksnäringen i regionen.

Region Dalarna är projektägare och projektet drivs gemensamt av Region Dalarna och kommunerna.

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Detta samarbete sker mellan Mora Gymnasium och industriföretagen i Mora. I utbildningen kopplas teori och praktik samman så att man ska förstå helheten. En stor del av utbildningen kan också vara arbetsplatsförlagd. Det lokala näringslivet i Mora är mycket engegerad och ordnar med sommarjobb för elever på Teknikcollege. I Mora är teknik-programmet certifierade som Teknikcollege.

VO-College

Vård- och omsorgscollege Dalarna är certifierade av Nationella rådet.
Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsmärkning som innebär att utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar med syfte att bl a:

 • säkra kvaliteten i utbildningen
 • skapa förutsättningar för kompetensutveckling för anställda
 • öka yrkets attraktionskraft

Lokalt Vård- och omsorgscollege Mora-Orsa

Omvårdnadsprogrammet Mora Gymnasium och Omvårdnadsutbildningen inom KomVux tillsammans med Landstinget Dalarna samt Mora och Orsa kommuner ansökte om och blev sedermera certifierade som Lokalt Vård- och omsorgscollege Mora-Orsa.

Syftet med Vård- och omsorgscollege är att i samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare erbjuda utbildningar med hög kvalitet.
Målsättningen är att säkra kvaliteten i utbildningen, skapa förutsättningar för kompetensutveckling och karriärvägar för anställda samt öka yrkets attraktionskraft.
 
För att bli certifierade krävs att de kvalitetskrav som Nationella rådet har fastställt är uppfyllda. 
 
Läs mer om VO-College på www.vo-college.se


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Stefan Sjöberg Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 39

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213