Brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är alltid förknippad med risker för brand, explosion eller miljöpåverkan. Det är den som tar befattning med sådana varor som enligt lag är ansvarig för att vare sig människor, miljön eller egendom kommer till skada.

Tillstånd

Den som hanterar brandfarliga och/eller explosiva varor kan behöva tillstånd för hanteringen. Tillstånd söks hos Mora brandkår, mer information om det på brandkårens hemsida.

Tillsyn

Brändkåren är tillsynsmyndighet enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213